Số tài khoản giao dịch phái sinh tăng gần 4,6% trong tháng 8

Thứ Sáu, 04-09-2020, 09:27
(Ảnh minh họa)

Thông tin từ Sở GDCK Hà Nội (HNX), tháng 8, trên thị trường chứng khoán phái sinh, số lượng tài khoản giao dịch phái sinh vẫn tiếp tục tăng lên. Tại thời điểm cuối tháng 8, số lượng tài khoản giao dịch phái sinh đạt 138.326 tài khoản, tăng 4,58% so tháng trước.

Về giao dịch hợp đồng tương lai chỉ số VN30, trong tháng 8, thanh khoản trên thị trường giảm so tháng trước, khối lượng giao dịch bình quân đạt 186.143 hợp đồng, giảm 12,45% so tháng trước. Trong đó, phiên có KLGD cao nhất đạt 266.183 hợp đồng vào ngày 7-8, giảm 33% so mức cao nhất trong tháng 7.  

Khối lượng hợp đồng mở (OI) giảm 12,96% so tháng trước và tại ngày giao dịch cuối cùng của tháng 8, OI đạt 33.075 hợp đồng. Tuy nhiên, mức OI cao nhất trong tháng 8, tại ngày 13-8, lên tới 42.268 hợp đồng, tăng 11,2% so mức OI cao nhất của tháng 7.  

Về giao dịch hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ, trong tháng 8, không có hợp đồng tương lai TPCP được giao dịch. Khối lượng mở OI tại thời điểm 31-8 là 0 hợp đồng.

Về giao dịch của nhà đầu tư tham gia thị trường, tỷ trọng giao dịch của nhà đầu tư cá nhân trong nước giảm từ 85,94% trong tháng trước xuống còn 83,79% trong tháng này khối lượng giao dịch toàn thị trường. Tỷ trọng giao dịch của nhà đầu tư tổ chức trong nước tăng từ mức 13,47% lên 15,46% khối lượng giao dịch toàn thị trường, tỷ trọng giao dịch tự doanh của CTCK tăng so tháng trước, chiếm 1,34%, phần còn lại là của các tổ chức khác.

KLGD của nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 8 tăng so tháng trước, chiếm 0,74% tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường.

Số lượng tài khoản giao dịch phái sinh vẫn tiếp tục tăng lên. Tại thời điểm cuối tháng 8, số lượng tài khoản giao dịch phái sinh đạt 138.326 tài khoản, tăng 4,58% so tháng trước.

M.K