Một doanh nghiệp phát hành thành công 80 triệu USD TPDN ra thị trường quốc tế

Thứ Năm, 19-11-2020, 17:19
(Ảnh minh họa)

Sở GDCK Hà Nội (HNX), ngày 19-11, cho biết, tháng 10, có 20 doanh nghiệp đã phát hành thành công 90 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp (TPDN), trị giá 9,5 nghìn tỷ đồng. Đặc biệt, một doanh nghiệp đã phát hành thành công 80 triệu USD TPDN ra thị trường quốc tế, bằng giá trị đăng ký phát hành, kỳ hạn phát hành bình quân đạt 5 năm.

Theo đó, trong tháng 10, theo số liệu phát hành trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) riêng lẻ công bố thông tin qua Sở GDCK Hà Nội (HNX), có 20 doanh nghiệp đã phát hành thành công 90 đợt phát hành TPDN riêng lẻ trên tổng số 44 đợt đăng ký. Giá trị phát hành thành công đạt 9,5 nghìn tỷ đồng, chiếm 62,7% tổng giá trị đăng ký phát hành, giảm 1.000 tỷ đồng so giá trị phát hành tháng 9.

Lũy kế 10 tháng đầu năm 2020, đã có 1.838 đợt phát hành TPDN trên tổng số 2.265 đợt đăng ký. Giá trị phát hành thành công lũy kế 10 tháng năm 2020 đạt 326 nghìn tỷ đồng, chiếm 66,6% trên tổng giá trị đăng ký phát hành trong 10 tháng. Số doanh nghiệp phát hành thành công trong 10 tháng đầu năm 2020 là 223 doanh nghiệp.

Các doanh nghiệp có quy mô phát hành lớn nhất trong tháng 10 là các tổ chức tín dụng, chiếm 38,99% tổng giá trị phát hành thành công, với kỳ hạn phát hành bình quân là 6,08 năm.

Giá trị phát hành của công ty bất động sản chiếm 32,29% trên tổng giá trị phát hành với kỳ hạn phát hành bình quân là 4,61 năm; các doanh nghiệp thuộc ngành sản xuất chiếm 8,26% với kỳ hạn là 9,79 năm; các doanh nghiệp ngành xây dựng chiếm 3,16% với kỳ hạn là 5,33 năm; các doanh nghiệp dịch vụ chiếm 2,38% với kỳ hạn là 2,69 năm; các doanh nghiệp khác chiếm 14,92% với kỳ hạn là 3,81 năm.

Đặc biệt, trong tháng 10, có một doanh nghiệp đã phát hành thành công 80 triệu USD TPDN ra thị trường quốc tế, bằng với giá trị đăng ký phát hành, với kỳ hạn phát hành bình quân đạt 5 năm.

M.K