Khối lượng hợp đồng mở (OI) đạt kỷ lục 52.767 hợp đồng

Thứ Tư, 02-12-2020, 18:50
(Ảnh minh họa)

Thông tin từ Sở GDCK Hà Nội (HNX), trên thị trường chứng khoán phái sinh, tại thời điểm cuối tháng 11, số lượng tài khoản giao dịch phái sinh đạt 161.922 tài khoản, tăng 5,07% so tháng trước. Khối lượng hợp đồng mở (OI) cao nhất trong tháng 11 đạt 52.767 hợp đồng tại phiên giao dịch ngày 10-11, tăng 32,45% so tháng trước, và đây cũng là mức OI cao nhất kể từ khi khai trương thị trường.

Về giao dịch hợp đồng tương lai chỉ số VN30, trong tháng 11, thanh khoản trên thị trường giảm so tháng trước, khối lượng giao dịch bình quân đạt 121.277 hợp đồng/phiên, giảm 4,3% so tháng trước. Trong đó, phiên có KLGD cao nhất đạt 188.059 hợp đồng vào ngày 16-11. 

Khối lượng hợp đồng mở (OI) giảm 20,83% so tháng trước và tại ngày giao dịch cuối cùng của tháng 11, OI đạt 31.026 hợp đồng. Mức OI cao nhất trong tháng 11 đạt 52.767 hợp đồng tại phiên giao dịch ngày 10-11, tăng 32,45% so tháng trước, và đây cũng là mức OI cao nhất kể từ khi khai trương thị trường.

Về giao dịch hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ, trong tháng 11, không có hợp đồng tương lai TPCP được giao dịch. Khối lượng mở OI tại thời điểm 30-11 là 0 hợp đồng.

Về giao dịch của nhà đầu tư tham gia thị trường, tỷ trọng giao dịch của nhà đầu tư cá nhân trong nước giảm nhẹ so tháng trước, chiếm 84,6% khối lượng giao dịch toàn thị trường. Tỷ trọng giao dịch của nhà đầu tư tổ chức trong nước tăng nhẹ, chiếm 14,27% khối lượng giao dịch toàn thị trường, tỷ trọng giao dịch tự doanh của CTCK tăng nhẹ so tháng trước, chiếm 2,06%, phần còn lại là của các tổ chức khác.

KLGD của nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 11 tiếp tục tăng so tháng trước, chiếm tỷ trọng 1,13% tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường.

Số lượng tài khoản giao dịch phái sinh vẫn tiếp tục tăng lên. Tại thời điểm cuối tháng 11, số lượng tài khoản giao dịch phái sinh đạt 161.922 tài khoản, tăng 5,07% so tháng trước.

M.K