Giao dịch hợp đồng tương lai VN30 tăng hơn 70% trong tháng 2

Thứ Bảy, 07-03-2020, 14:12
(Ảnh minh họa)

NDĐT - Sở GDCK Hà Nội (HNX), ngày 7-3, cho biết, trên thị trường chứng khoán phái sinh, giao dịch hợp đồng tương lai chỉ số VN30, trong tháng 2, thanh khoản tăng mạnh so với tháng trước, khối lượng giao dịch (KLGD) bình quân đạt 133.904 hợp đồng/phiên, tăng 70,36% so tháng trước. Trong đó, phiên có KLGD cao nhất 204.584 hợp đồng vào ngày 28-2, tăng 1,46 lần so mức cao nhất của tháng trước.

Trong tháng 2, mã sản phẩm VN30F2002 đáo hạn ngày 20-2-2020 đã được Sở GDCK Hà Nội niêm yết bổ sung sản phẩm thay thế là VN30F2004 vào ngày 21-2-2020. Như vậy, tại thời điểm cuối tháng 2, có bốn mã hợp đồng tương lai chỉ số VN30 được giao dịch là VN30F2002 và VN30F2003, VN30F2004, VN30F2006, VN30F2009 và 3 mã hợp đồng tương lai TPCP là GB05F2003, GB05F2006 và GB05F2009.

Về giao dịch hợp đồng tương lai chỉ số VN30, trong tháng 2, thanh khoản trên thị trường tăng mạnh so với tháng trước, khối lượng giao dịch bình quân đạt 133.904 hợp đồng/phiên, tăng 70,36% so với tháng trước. Trong đó, phiên có KLGD cao nhất 204.584 hợp đồng vào ngày 28-2, tăng 1,46 lần so với mức cao nhất của tháng trước.

Khối lượng hợp đồng mở (OI) tăng 2,83% so với tháng 1-2019 và tại ngày giao dịch cuối cùng của tháng 2, OI đạt 17.095 hợp đồng. Mức OI cao nhất trong tháng 2 đạt 20.802 hợp đồng tại phiên giao dịch ngày 27-2, tăng tương đương mức OI cao nhất trong tháng 1-2019.

Về giao dịch hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ, tháng 2, không có giao dịch hợp đồng tương lai TPCP cũng như không có khối lượng OI tại thời điểm cuối tháng.

Tỷ trọng giao dịch của nhà đầu tư (NĐT) cá nhân trong nước tăng 2,15% so với tháng trước, chiếm 86,4% khối lượng giao dịch toàn thị trường, tỷ trọng giao dịch của NĐT tổ chức trong nước giảm nhẹ, chiếm 12,58%, trong đó tỷ trọng giao dịch tự doanh của CTCK giảm so với tháng trước, chỉ chiếm 1,7%, phần còn lại là của các tổ chức khác.

KLGD của nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 2/2020 tăng 39,2% so với tháng trước, đạt 54.545 hợp đồng, chiếm 1,02 % tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường, trong đó nhà đầu tư nước ngoài chỉ giao dịch các sản phẩm hợp đồng tương lai chỉ số VN30.

Số lượng tài khoản giao dịch phái sinh vẫn tiếp tục tăng lên với mức tăng ít hơn tháng trước. Tại thời điểm cuối tháng 2, số lượng tài khoản giao dịch phái sinh đạt 97.427 tài khoản, tăng 1,7% so với tháng trước.

THIÊN HƯƠNG