89 công ty không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ quý 3

Thứ Ba, 07-07-2020, 14:35
(Ảnh minh họa).

Sở GDCK Hà Nội (HNX) vừa thông báo tới các nhà đầu tư danh sách 89 công ty không đáp ứng đủ điều kiện giao dịch ký quỹ, quý 3-2020.

TT

MCK

Tên Công ty

Ngày hiệu lực

Lý do

 
 
 

1

ACM

CTCP Tập đoàn Khoáng sản Á Cường

7/7/2020

- Chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát;

 

2

AMC

CTCP Khoáng sản Á Châu

7/7/2020

Tổ chức phát hành có BCTC kiểm toán năm 2019 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán

 

3

API

CTCP Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương

7/7/2020

- Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo
Tổ chức phát hành có BCTC kiểm toán 2019 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán

 

4

APP

CTCP Phát triển phụ gia và sản phầm dầu mỏ

7/7/2020

Tổ chức phát hành có BCTC kiểm toán 2019 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán

 

5

APS

CTCP Chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương

7/7/2020

- Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo
- Tổ chức phát hành có BCTC kiểm toán 2019 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán

 

6

BCF

CTCP Thực phẩm Bích Chi

7/7/2020

thời gian niêm yết dưới 6 tháng

 

7

BII

CTCP Đầu tư và Phát triển công nghiệp Bảo Thư

7/7/2020

-Tổ chức niêm yết chậm công bố thông tin BCTC kiểm toán năm 2019 quá 05 ngày làm việc,  Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo.  

 

8

BKC

CTCP Khoáng Sản Bắc Kạn

7/7/2020

-Tổ chức phát hành có BCTC kiểm toán 2019 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán

 

9

BLF

CTCP Thủy sản Bạc Liêu

7/7/2020

Chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát

 

10

C92

CTCP Xây dựng và đầu tư 492

7/7/2020

- Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo.
-Tổ chức phát hành có BCTC kiểm toán 2019 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán

 

11

CET

CTCP Tech-Vina

7/7/2020

- Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo

 

12

CJC

CTCP Coơ điện miền Trung

7/7/2020

- Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo

 

13

CKV

CTCP COKYVINA

7/7/2020

Tổ chức phát hành có BCTC kiểm toán 2019 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán

 

14

CMS

CTCP Xây dựng và nhân lực Việt Nam

7/7/2020

Tổ chức phát hành có BCTC kiểm toán 2019 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán

 

15

CTC

CTCP Gia Lai CTC

7/7/2020

- Chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát;
- BCTC kiểm toán năm 2019 có ý kiến không phải là chấp thuận toàn phần của tổ chức kiểm toán.

 

16

DC2

CTCP Đầu tư phát triển xây dựng (DIC) số 2

7/7/2020

Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo;

 

17

DPS

CTCP Đầu tư Phát triển Sóc Sơn

7/7/2020

- Chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát;
- LNST 6 tháng đầu năm 2018 của Công ty tại BCTC bán niên soát xét năm 2018 là số âm

 

18

DST

CTCP Đầu tư Sao Thăng Long

7/7/2020

-Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo

 

19

DZM

CTCP Chế tạo máy Dzĩ An

7/7/2020

-Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo

 

20

EBS

CTCP  Sách giáo dục tại Tp.hà Nội

7/7/2020

- Tổ chức phát hành có BCTC kiểm toán 2019 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán.

 

21

FID

CTCP Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam

7/7/2020

Tổ chức phát hành có BCTC kiểm toán 2019 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán

 

22

HGM

CTCP Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang

7/7/2020

Tổ chức phát hành có BCTC kiểm toán 2019 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán

 

23

HKB

CTCP Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội-Kinh Bắc

7/7/2020

-Chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát
- Tổ chức phát hành có BCTC kiểm toán năm 2018 có ý kiến không phải là ý kiến chấp thuận toàn phần
- Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo

 

24

HKT

CTCP Đầu tư Ego Việt Nam

7/7/2020

- Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo

 

25

HLY

CTCP Viglacera Hạ Long I

7/7/2020

- Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo

 

26

HPM

CTCP Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc

7/7/2020

- Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo
-Tổ chức phát hành có BCTC kiểm toán 2019 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán

 

27

IDJ

CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam

7/7/2020

Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo

 

28

IVS

CTCP Chứng khoán Đầu tư Việt Nam

7/7/2020

Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo

 

29

KDM

CTCP Đầu tư HP Việt Nam

7/7/2020

-Tổ chức niêm yết chậm công bố thông tin BCTC kiểm toán năm 2019 quá 05 ngày làm việc.
- Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo

 

30

KKC

CTCP Kim khí KKC

7/7/2020

Chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát

 

31

KSD

CTCP Đầu tư DNA

7/7/2020

- Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo
- Tổ chức phát hành có BCTC kiểm toán 2019 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán

 

32

KSQ

CTCP Đầu tư KSQ

7/7/2020

- Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo
- Tổ chức niêm yết chậm công bố thông tin BCTC kiểm toán năm 2019 quá 05 ngày làm việc.

 

33

KVC

CTCP Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ

7/7/2020

- Tổ chức phát hành có BCTC kiểm toán 2019 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán.

 

34

L43

CTCP Lilama 45.3

7/7/2020

- Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo

 

35

L61

CTCP Lilama 69-1

7/7/2020

Tổ chức phát hành có BCTC kiểm toán 2019 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán

 

36

LCS

CTCP Licogi 166

7/7/2020


-Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo

 

37

LM7

CTCP Lilama 7

7/7/2020

- Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo;

 

38

LO5

CTCP Lilama 5

7/7/2020

- Chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát

 

39

MED

CTCP Dược Trung ương Mediplantex

7/7/2020

thời gian niêm yết dưới 6 tháng

 

40

MHL

CTCP Minh Hữu Liên

7/7/2020

LNST và LNST chưa phân phối tại BCTC bán niên soát xét năm 2020 là số âm

 

41

MIM

CTCP Khoáng sản và cơ khí

7/7/2020

- Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo

 

42

MSC

CTCP Dịch vụ Phú Nhuận

7/7/2020

Chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát

 

43

NGC

CTCP Chế biến Thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền

7/7/2020

-Tổ chức niêm yết chậm công bố thông tin BCTC kiểm toán năm 2019 quá 05 ngày làm việc.
- Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo
- Tổ chức phát hành có BCTC kiểm toán 2019 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán.

 

44

NHP

CTCP Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP

7/7/2020

- Chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát
''-Tổ chức phát hành có BCTC bán niên soát xét 2019 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán.
-Tổ chức niêm yết chậm công bố thông tin BCTC kiểm toán năm 2019 quá 05 ngày làm việc.

 

45

OCH

CTCP Khách sạn và dịch vụ Đại Dương

7/7/2020

- Chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát;
- Tổ chức phát hành có BCTC kiểm toán năm  2019 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán

 

46

PCG

CTCP Đầu tư Phát triển Gas Đô thị

7/7/2020

Chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát

 

47

PDC

CTCP Du lịch Dầu khí Phương Đông

7/7/2020

-Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo
Tổ chức phát hành có BCTC kiểm toán năm 2019 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán

 

48

PGT

CTCP PGT Holdings

7/7/2020

Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo

 

49

PHP

CTCP Cảng Hải Phòng

7/7/2020

Tổ chức phát hành có BCTC kiểm toán năm 2019 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán

 

50

PPE

CTCP Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam

7/7/2020

- Chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát;
- Tổ chức phát hành có BCTC bán niên soát xét có kết luận ngoại trừ của tổ chức kiểm toán
'-Tổ chức niêm yết chậm công bố thông tin BCTC kiểm toán năm 2019 quá 05 ngày làm việc.

 

51

PSI

CTCP Chứng khoán Dầu khí

7/7/2020

Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo

 

52

PV2

CTCP Đầu tư PV2

7/7/2020

Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo

 

53

PVB

CTCP Bọc ống dầu khí Việt nam

7/7/2020


''- Tổ chức phát hành có BCTC kiểm toán năm  2019 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán

 

54

PVL

CTCP Đầu tư Nhà đất Việt

7/7/2020

- Chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát;
- Tổ chức phát hành có BCTC  KT  2019 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán

 

55

QNC

CTCP Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh

7/7/2020

- Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo;
- Tổ chức phát hành có BCTC kiểm toán năm  2019 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán

 

56

S74

CTCP Sông Đà 7.04

7/7/2020

- Chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát;
- 'Tổ chức phát hành có BCTC kiểm toán năm 2019 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán

 

57

SD2

CTCP Sông Đà 2

7/7/2020

- Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo
'Tổ chức phát hành có BCTC kiểm toán năm 2019 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán

 

58

SDA

CTCP SIMCO Sông Đà

7/7/2020

- Chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát;
Tổ chức phát hành có BCTC kiểm toán năm 2019 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán

 

59

SDU

CTCP Đầu tư xây dựng và phát triển đô thị Sông Đà

7/7/2020

- Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo
- Tổ chức phát hành có BCTC kiểm toán năm  2019 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán

 

60

SEB

CTCP Đầu tư và phát triển điện miền Trung

7/7/2020

Tổ chức phát hành có BCTC kiểm toán năm  2019 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán

 

61

SGH

CTCP Khách sạn Sài Gòn

7/7/2020

Tổ chức niêm yết chậm công bố thông tin BCTC kiểm toán năm 2019 quá 05 ngày làm việc.
- Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo

 

62

SJC

CTCP Sông Đà 1.01

7/7/2020

- Chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát

 

63

SMT

CTCP Sametel

7/7/2020

Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo

 

64

SPI

CTCP SPI

7/7/2020

- Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo

 

65

SSM

CTCP Chế tạo Kết cấu thép VNECO.SSM

7/7/2020

Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo

 

66

STP

CTCP Công nghiệp thương  mại Sông Đà

7/7/2020

Tổ chức phát hành có BCTC kiểm toán năm  2019 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán

 

67

SVN

CTCP Tập đoàn VEXILLA Việt Nam

7/7/2020

- Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo

 

68

TBX

CTCP Xi măng Thái Bình

7/7/2020

- Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo

 

69

THD

CTCP Thaiholdings

7/7/2020

thời gian niêm yết dưới 6 tháng

 

70

TJC

CTCP Dịch vụ vận tải và thương mại

7/7/2020

Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo

 

71

TST

CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông

7/7/2020

- Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo;
- Tổ chức phát hành có BCTC năm  2019 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán

 

72

TTZ

CTCP Đầu tư xây dựng và công nghệ Tiến Trung

7/7/2020

- Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo

 

73

V12

Công ty cổ phần xây dựng số 12

7/7/2020

Tổ chức phát hành có BCTC kiểm toán năm  2019 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán

 

74

V21

CTCP Vinaconex 21

7/7/2020

-Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo

 

75

VAT

CTCP VT Vạn Xuân

7/7/2020

-Tổ chức niêm yết chậm công bố thông tin BCTC bán niên soát xét năm 2019 quá 05 ngày làm việc.
- Chứng khoán vào diện bị kiểm soát

 

76

VC9

CTCP Xây dựng số 9

7/7/2020

Tổ chức phát hành có BCTC kiểm toán năm  2019 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán
- Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo

 

77

VE1

CTCP Xây dựng điện VNECO 1

7/7/2020

- Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo;
- Tổ chức phát hành có BCTC  năm  2019 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán

 

78

VE8

CTCP Xây dựng Điện Vneco 8

7/7/2020

-Chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát

 

79

VE9

CTCP Đầu tư và Xây dựng VNECO 9

7/7/2020

-Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo

 

80

VGP

CTCP Cảng rau quả

7/7/2020

- Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo

 

81

VIE

CTCP Công nghệ Viễn thông VITECO

7/7/2020

- Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo;
- Tổ chức phát hành có BCTC kiểm toán 2019 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán.

 

82

VIF

Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam - CTCP

7/7/2020

thời gian niêm yết dưới 6 tháng

 

83

VIG

CTCP Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

7/7/2020

-Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo

 

84

VMI

CTCP Khoáng sản và Đầu tư VISACO

7/7/2020

Chứng khoán thuộc diện bị tạm ngừng giao dịch
'- Tổ chức niêm yết chậm công bố thông tin BCTC kiểm toán năm 2019 quá 05 ngày làm việc

 

85

VTH

CTCP Dây cáp điện Việt Thái

7/7/2020

- Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo

 

86

VTL

CTCP Vang Thăng Long

7/7/2020

- Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo

 

87

VTS

CTCP Viglacera Từ Sơn

7/7/2020

- Chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát

 

88

VXB

CTCP Vật liệu xây dựng Bến Tre

7/7/2020

- Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo

 

89

WSS

CTCP Chứng khoán phố Wall

7/7/2020

- Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo

 
M.K