Tháng 9, 100% cổ phần chào bán thành công qua HNX
08:40 03/10/2020

Sở GDCK Hà Nội (HNX) cho biết, tháng 9, hơn 6,58 triệu cổ phần được chào bán tại HNX, số cổ phần trúng giá đạt hơn 6,58 triệu cổ phần, tương ứng với tỷ lệ thành công đạt 100%. Số tiền thu được đạt hơn 133,9 tỷ đồng, thặng dư vốn cổ phần đạt hơn 68 tỷ đồng.

Cảnh báo nhà đầu tư trên hệ thống UPCoM
17:01 28/09/2020

Sở GDCK Hà Nội (HNX) vừa thông báo danh sách 163 công ty nằm trong bảng cảnh báo tới các nhà đầu tư trên hệ thống giao dịch UPCoM, tại ngày 28-9. Trong số đó, có 11 công ty bị đình chỉ giao dịch; 136 công ty bị hạn chế giao dịch và 16 công ty có vốn chủ sở hữu nhỏ hơn 10 tỷ đồng.

Cảnh báo 162 mã chứng khoán tới nhà đầu tư
16:37 14/09/2020

Sở GDCK Hà Nội (HNX) vừa thông báo danh sách 162 công ty nằm trong bảng cảnh báo tới các nhà đầu tư trên hệ thống giao dịch UPCoM, tại ngày 15-9. Trong số đó, có 11 công ty bị đình chỉ giao dịch; 135 công ty bị hạn chế giao dịch và 16 công ty có vốn chủ sở hữu nhỏ hơn 10 tỷ đồng. 

163 công ty bị cảnh báo trên UPCoM
17:18 10/09/2020

Sở GDCK Hà Nội (HNX) thông báo danh sách 163 công ty nằm trong bảng cảnh báo tới các nhà đầu tư trên hệ thống giao dịch UPCoM, tại ngày 11-9. Trong số đó, có 11 công ty bị đình chỉ giao dịch; 136 công ty bị hạn chế giao dịch và 16 công ty có vốn chủ sở hữu nhỏ hơn 10 tỷ đồng. 

Cảnh báo 164 mã chứng khoán tới nhà đầu tư
08:21 02/09/2020

Sở GDCK Hà Nội (HNX) vừa thông báo danh sách 164 công ty nằm trong bảng cảnh báo tới các nhà đầu tư trên hệ thống giao dịch UPCoM, tại ngày 1-9. Trong số đó, có 11 công ty bị đình chỉ giao dịch; 137 công ty bị hạn chế giao dịch và 16 công ty có vốn chủ sở hữu nhỏ hơn 10 tỷ đồng.

Cảnh báo nhà đầu tư trên hệ thống UPCoM tại ngày 26-8
07:45 26/08/2020

Sở GDCK Hà Nội (HNX) vừa thông báo danh sách 164 doanh nghiệp nằm trong bảng cảnh báo nhà đầu tư trên hệ thống UPCoM, tại ngày 26-8. Theo đó, trong tổng số 164 công ty bị cảnh báo, có 15 công ty có vốn chủ sở hữu nhỏ hơn 10 tỷ đồng, 138 công ty bị hạn chế giao dịch và 11 công ty bị đình chỉ giao dịch.

Hơn 78% doanh nghiệp niêm yết trên HNX kinh doanh có lãi
10:01 22/08/2020

Thống kê của Sở GDCK Hà Nội (HNX) cho thấy, tính đến ngày 17-8, đã có 343 công ty niêm yết trên HNX công bố báo cáo tài chính quý II-2020; trong đó, có 268 doanh nghiệp (chiếm 78,1% số doanh nghiệp niêm yết HNX) có kết quả hoạt động kinh doanh có lãi với tổng giá trị lãi đạt 11.381,4 tỷ đồng.