Ống kính cuộc sống

Ý thức kém

Thứ Năm, 07-06-2012, 14:23
Một mảng tường trên đường Nguyễn Thị Minh Khai bị bôi bẩn vì số điện thoại và hình vẽ kỳ dị.

Người dân TP Hồ Chí Minh đang đồng tâm hiệp lực phấn đấu xây dựng thành phố ngày càng  sạch đẹp, văn minh hiện đại, song vẫn còn một số cá nhân ý thức kém đã vẽ bẩn lên những mảng tường nơi công cộng làm mất mỹ quan đô thị. Những người này nên nâng cao ý thức, để thành phố ngày càng sạch đẹp hơn.