Nhếch nhác chung cư cũ

Thứ Năm, 28-06-2012, 16:20
Một chung cư trên đường Trần Hưng Ðạo xuống cấp nghiêm trọng.
Ở TP Hồ Chí Minh, một số quận còn tồn tại những chung cư cũ,  hạ tầng cơ sở lạc hậu, sinh hoạt rất nhếch nhác, áo quần giăng mắc khắp nơi, dây điện và cáp viễn thông chằng chịt trông rất mất mỹ quan.

Thành phố cần có biện pháp cải thiện đời sống cho bà con ở những chung cư này .