Ống kính cuộc sống

Quảng cáo vặt

Thứ Hai, 02-01-2012, 15:20
Nhiều loại quảng cáo vặt trên biển báo giao thông trên đường Kha Vạn Cân (quận Thủ Ðức).

Rất nhiều biển báo chỉ dẫn giao thông hiện nay đã bị người dân lợi dụng để treo các quảng cáo vặt, sai quy định. Ðiều đáng nói, các bảng quảng cáo này đã tồn tại từ lâu nhưng không hề thấy cơ quan chức năng xử lý. Phải chăng, các hoạt động kiểm tra, xử phạt chưa nghiêm, khiến nhiều người ngang nhiên lợi dụng quảng cáo "miễn phí". Những hình ảnh này đang ngày càng tràn lan làm mất mỹ quan đô thị và gây khó khăn cho người tham gia giao thông. Ðề nghị các cơ quan chức năng sớm xử lý những vi phạm này.

Ảnh: XUÂN PHÚ