Chương trình tiếp sức người lao động

Thứ Hai, 20-02-2012, 15:35
Tại bến xe Miền Tây, tình nguyện viên phát tờ rơi và hướng dẫn người lao động tìm việc làm thích hợp cho mình

Với mục đích để người lao động các tỉnh đến TP Hồ Chí Minh tìm việc làm tiếp xúc trực tiếp được với doanh nghiệp, Ðoàn TNCS TP Hồ Chí Minh đã có sáng kiến lập các văn phòng giới thiệu việc làm tại các bến xe giúp người lao động đỡ mất công khi mới bỡ ngỡ vào thành phố, đồng thời ngăn chặn nạn cò lao động lừa đảo. Ðây là sáng kiến hay cần được nhân rộng.