Nhịp sống

Thứ Sáu, 03-01-2020, 11:51

Khai trương Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Ngày 9-12, Cổng Dịch vụ công quốc gia (CDVCQG) chính thức được khai trương nhằm công khai, minh bạch các thông tin về thủ tục hành chính, cung cấp, hỗ trợ thực hiện dịch vụ công theo nhu cầu, phù hợp với từng đối tượng; bảo đảm khả năng giám sát, kiểm tra, đánh giá của cá nhân, tổ chức và trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước trong thực hiện dịch vụ công.

Trước mắt, CDVCQG đưa vào tám nhóm vấn đề hỗ trợ người dân và doanh nghiệp như: đăng ký khai sinh trực tuyến, cấp bằng lái xe quốc tế, đổi bằng lái xe trong nước, đăng ký hoạt động khuyến mại, vấn đề cấp mới cho điện hạ áp đối với người dân, cấp mới điện trung áp đối với doanh nghiệp và tổ chức... Người dân có thể truy cập vào địa chỉ www.dichvucong.gov.vn để thc hin trc tuyến, gim chi phí và thi gian thc hin.

Hải Phòng miễn học phí cho tất cả học sinh

Hi đồng nhân dân thành ph Hi Phòng va thông qua Ngh quyết v chính sách h tr hc phí cho tr mm non và hc sinh các bc hc ph thông trên địa bàn thành ph. Theo đó, hc sinh mm non và THCS s bt đầu được h tr t năm hc 2020 -
2021, hc sinh THPT t năm hc 2021 - 2022. Vic h tr được thc hin theo s tháng thc hc ti các cơ s giáo dc.

Đây là chính sách ca thành ph nhm thc hin phương châm mi người đều được hưởng thành qu phát trin, không ai b b li phía sau; mi người dân Hi Phòng được tiếp cn bình đẳng, thun li, đầy đủ vi cht lượng ngày càng cao các dch v công thiết yếu, đặc bit là y tế, giáo dc.

Khai trương đường bay ngắm cảnh sông Hồng trên trực thăng

Ngày 7-12, Công ty Trc thăng min Bc (Tng công ty Trc thăng Vit Nam - Binh đoàn 18, B Quc phòng) va khai trương đường bay ngm cnh sông Hng (Song Hong HeliTour). T ga Trc thăng Gia Lâm (Hà Ni), vi chi phí ch t 3,5 triu đồng, du khách s được tri nghim du ngon trên trc thăng độ cao ch hơn 100 m qua nhiu địa đim đẹp phía đông Hà Ni như sân Golf Long Biên, cu Long Biên, cu Đông Trù, thành C Loa, làng gm Bát Tràng, khu đô th Ecopark, cu Nht Tân...

Vào tháng 5-2019, Công ty Trc thăng min Bc cũng đã khai trương đường bay ngm cnh Vnh H Long mang đến cho khách tham quan nhng tri nghim đáng nh được đánh giá cao.

Trung Nguyên E-Coffee - bùng nổ làn sóng nhượng quyền 0 đồng

Ch sau ba tháng chính thc ra mt, Trung Nguyên E-Coffee - Hệ thống chui ca hàng bán l thế gii cà-phê của Tập đoàn cà-phê số 1
Trung Nguyên Legend đã nhanh chóng to nên mt làn sóng nhượng quyn mnh m với gn 400 hp đồng được ký ́t ti 31 tnh, thành ph trên c nước. Với chính sách h tr ́i ưu, linh hoạt, thích hợp cho mọi đối tượng vi phí nhượng quyền 0 đồng, cùng các chương trình đào to, tư vn, hỗ trợ tiếp thị... Trung Nguyên E-Coffee được đánh giá là mô hình nhượng quyn hiu qu cho đối tác, hướng ti hình thành một mạng lưới 3.000 ca hàng vào năm 2020, trên khp 63 tnh, thành ph.

Tạp chí Phụ nữ Mới ra mắt phiên bản điện tử

Vi vic ra mt phiên bn đin t ti địa ch phunumoi.net.vn vào ngày 10-12, Tp chí Ph n Mi, cơ quan ngôn lun ca Hi N trí thc Vit Nam, đánh du bước phát trin mi trong chng đường xây dng và trưởng thành.

Sau hơn ba năm hot động, Tp chí Ph n Mi (n phm in) đã xut bn 36 s vi gn 40 nghìn bn, góp phn tuyên truyn ch trương, đường li ca Đảng, chính sách pháp lut ca Nhà nước đối vi ph n. Trong năm ti, tp chí s có nhng thay đổi quan trng v c ni dung và hình thc nhm thc hin tt hơn na chc năng, nhim v được giao, góp phn tp hp, phát huy tài năng, trí tu ca n trí thc vì s bình đẳng, phát trin ca ph n Vit Nam, đóng góp vào quá trình xây dng và phát trin đất nước.

Các địa phương chậm báo cáo giải pháp bảo đảm an toàn xe đưa đón học sinh

Sau hai v xe ô-đưa đón làm rơi hc sinh Đồng Nai và mt v xe bt ng bc cháy ti Bình Dương, B Giáo dc và Đào to (GDĐT) tiếp tc gi công văn nhc nh các địa phương khn trương báo cáo kết qu trin khai tăng cường gii pháp bo đảm an toàn cho hc sinh khi s dng dch v đưa đón bng xe ô-tô trước ngày 28-12.

Trước đó, t s vic mt hc sinh lp 1 Hà Ni t vong do b b quên trên xe ô-tô và mt tr mm non Bc Ninh cũng b b quên nhưng được cp cu kp thi, B GDĐT đã có công văn yêu cu các S GDĐT ch đạo các cơ s giáo dc trên địa bàn tăng cường các gii pháp bo đảm an toàn cho hc sinh khi s dng dch v này. Tuy nhiên, cho đến nay, mi ch có tám địa phương gi báo cáo v B, trong khi nhng địa phương như Hà Ni và Bc Ninh, nơi xy ra các v vic b quên hc sinh đều chưa có báo cáo.

Năm 2019, 39 trường hợp xe đưa đón học sinh tại Hà Nội vi phạm bị xử phạt gần 150 triệu đồng.

Mạnh Trường (Tổng hợp)