Vĩnh Long hưởng ứng Chiến dịch "Những giọt máu hồng"

Thứ Sáu, 22-05-2020, 09:47
Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long, Trần Văn Rón hiến máu tình nguyện sáng 22-5.

NDĐT - Sáng 22-5, tại Hội trường Tỉnh ủy Vĩnh Long, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh phối hợp Công đoàn viên chức tỉnh Vĩnh Long tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện trong lực lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn tỉnh, hưởng ứng Chiến dịch "Những giọt máu hồng" hè năm 2020.

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Rón cùng lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long phát động và cùng hiến máu tình nguyện.

Trong những năm qua phong trào vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Vĩnh Long đã có sự phát triển, lan tỏa rộng khắp, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, lực lượng vũ trang tỉnh tới cơ sở và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Phong trào đã nhận được sự hưởng ứng tích cực với những kết quả đáng khích lệ, trong đó có sự đóng góp của lực lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ước đạt tỷ lệ 18% trên tổng lực lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn tỉnh. Riêng khối cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh tham gia hiến máu đạt 400 đơn vị máu bình quân mỗi năm.

Ngay trong sáng nay, có khoảng 500 cán bộ, công chức tỉnh Vĩnh Long hiến khoảng 500 đơn vị máu. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức 25 đợt và nhận khoảng 6.000 đơn vị máu.

Dịp này, Bí thư tỉnh ủy Vĩnh Long đề nghị lãnh đạo các cơ quan, đơn vị tuyên truyền, động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc đơn vị mình tham gia hiến máu, phấn đấu ít nhất 30% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị tham gia thường xuyên.

Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long cùng hiến máu tình nguyện, sáng 22-5.

BÁ DŨNG