Nâng cao chất lượng phim Việt Nam trong hội nhập quốc tế

Thứ Ba, 26-11-2019, 04:03

Ngày 25-11, tại TP Vũng Tàu, diễn ra Hội thảo "Nâng cao chất lượng phim Việt Nam trong hội nhập quốc tế". Ðây là hoạt động trong khuôn khổ Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ 21 đang diễn ra tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

10 tham luận được trình bày tại hội thảo đã đề cập những vấn đề thời sự của điện ảnh Việt Nam hiện nay. Ðó là: Phim nghệ thuật và phim thương mại; phim nội và phim ngoại nhập; phim tư nhân và phim nhà nước; việc đào tạo nguồn nhân lực cho điện ảnh, kinh nghiệm thành công từ điện ảnh I-ran, Hàn Quốc; việc tham gia thị trường điện ảnh quốc tế... Hầu hết các ý kiến tại hội thảo thống nhất, khai thác và phát huy tối đa bản sắc văn hóa, thiên nhiên, lịch sử, tâm hồn dân tộc Việt Nam bằng ngôn ngữ nghệ thuật hiện đại, mới mẻ, nhân văn là hướng đi đúng để điện ảnh nước ta hội nhập thế giới.

PV