Khánh Hòa không tổ chức Hội sách 2020

Chủ Nhật, 15-03-2020, 04:17

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, UBND tỉnh Khánh Hòa quyết định không tổ chức Hội sách tỉnh năm 2020, theo kế hoạch sẽ diễn ra từ ngày 18 đến 23-4.

Đây là một trong những hoạt động chính hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam (21-4), Ngày Sách và Bản quyền thế giới (23-4).

Theo đó, các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan và các doanh nghiệp có những hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam bằng những việc làm thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả.