Điều chỉnh lịch phát sóng phim “Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh - Biên niên sử truyền hình"

Thứ Tư, 22-07-2020, 10:44
Bác Hồ họp Bộ Chính trị thảo luận một số nhiệm vụ cấp bách chống đế quốc Mỹ cứu nước (Ảnh tư liệu).

Thực hiện nội dung tuyên truyền kỷ niệm các ngày Lễ của Đảng, Nhà nước và một số Bộ, ban, ngành trên VTV1, để bảo đảm tiến độ phát sóng phù hợp, Ban Chỉ đạo Dự án phim tài liệu “Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh - Biên niên sử truyền hình” điều chỉnh lịch phát sóng các tập phim như sau:

Tạm hoãn phát sóng các tập phim vào các ngày: 24 và 28-7; 4, 21, 25 và 28-8.

BÍCH HIỆP