Bắc Kạn chi 11 tỷ đồng bảo tồn, phát huy di sản văn hóa, lịch sử

Thứ Hai, 24-02-2020, 04:02

Tỉnh Bắc Kạn vừa quyết định đầu tư hơn 11 tỷ đồng từ vốn ngân sách để bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hóa, lịch sử.

Theo đó, tỉnh sẽ kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể của các dân tộc; lập 10 hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể; xây dựng tám câu lạc bộ hát Then - đàn Tính; triển khai dự án bảo tồn, phát huy di sản văn hóa phi vật thể trong danh mục quốc gia, gồm: Lượn Cọi của người Tày Pác Nặm và Chữ Nôm của người Dao Chợ Đồn; cách điệu một số lễ hội, sinh hoạt văn hóa truyền thống để tổ chức định kỳ. Đồng thời, lập quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích quốc gia đặc biệt ATK Chợ Đồn; xếp hạng các di tích; xem xét hỗ trợ kinh phí cho các đội văn nghệ, nghệ nhân dân gian.

Việc bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hóa, lịch sử thực hiện trong giai đoạn 2020-2030.

PV