Thu ngân sách nhà nước quý I ước đạt 311,3 nghìn tỷ đồng

Thứ Hai, 30/03/2020, 03:36:38

Theo Tổng cục Thống kê, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp đã tác động tới sản xuất, kinh doanh và hoạt động xuất, nhập khẩu, từ đó ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách nhà nước trong những tháng đầu năm 2020. Tổng thu ngân sách nhà nước từ đầu năm đến thời điểm ngày 15-3 ước tính đạt 311,3 nghìn tỷ đồng, bằng 20,6% dự toán năm. Trong đó, thu nội địa đạt 256,8 nghìn tỷ đồng, bằng 20,3% dự toán; thu từ dầu thô 12,1 nghìn tỷ đồng, bằng 34,5% dự toán; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu 42,4 nghìn tỷ đồng, bằng 20,4% dự toán.

Chi ngân sách nhà nước tập trung bảo đảm các nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, y tế, quản lý nhà nước và thanh toán các khoản nợ đến hạn. Tổng chi ngân sách nhà nước ước đạt 278,1 nghìn tỷ đồng, bằng 15,9% dự toán năm. Trong đó, chi thường xuyên đạt 201,2 nghìn tỷ đồng, bằng 19% dự toán; chi đầu tư phát triển 47,7 nghìn tỷ đồng, bằng 10,1% dự toán; chi trả nợ lãi 28,6 nghìn tỷ đồng, bằng 24,2% dự toán.

* Tổng cục Thống kê cho biết, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng quý I-2020 đạt 1,24 triệu tỷ đồng, tăng 4,7% so cùng kỳ năm trước. Xét theo ngành hoạt động, doanh thu bán lẻ hàng hóa ước tính đạt 985,8 nghìn tỷ đồng, chiếm 79,1% tổng mức và tăng 7,7% so cùng kỳ. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống ước tính đạt 126,2 nghìn tỷ đồng, chiếm 10,1% tổng mức và giảm 9,6%; doanh thu du lịch lữ hành ước tính đạt 7,8 nghìn tỷ đồng, chiếm 0,6% tổng mức và giảm 27,8% (cùng kỳ năm 2019 tăng 13,2%). Riêng doanh thu dịch vụ khác tăng khoảng 1,5% với doanh thu ước tính đạt 126,3 nghìn tỷ đồng, chiếm 10,2% tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng. Ngành có tăng trưởng đáng kể là viễn thông với doanh thu ước tính đạt 98,1 nghìn tỷ đồng, tăng 5,8% so cùng kỳ. Tính đến cuối tháng 3-2020, tổng số thuê bao điện thoại ước tính đạt 129,2 triệu thuê bao.