Giá xăng giảm hơn 4.000 đồng/lít

Chủ Nhật, 29/03/2020, 15:59:09

NDĐT – Chiều 29-3, Liên Bộ Công thương - Tài chính quyết định, tiếp tục giảm mạnh giá xăng dầu. Theo đó, giá các loại xăng giảm từ 4.100 đồng/lít đến 4.252 đồng/lít; giá các loại dầu giảm từ 1.048 đồng/kg đến 2.705 đồng/lít tùy loại.

Giá xăng giảm hơn 4.000 đồng/lít

Cụ thể, Liên Bộ Công thương - Tài chính quyết địnhthực hiện trích lập Quỹ BOG đối với xăng E5RON92 ở mức 300 đồng/lít; xăng RON95, dầu hỏa và dầu diesel ở mức 1.150 đồng/lít; dầu mazut trích lập ở mức 450 đồng/kg. Đồng thời, không chi sử dụng Quỹ BOG đối với các loại xăng dầu.

Sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu như trên, điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường:

- Xăng E5RON92: giảm 4.100 đồng/lít;
- Xăng RON95-III: giảm 4.252 đồng/lít;
- Dầu diesel 0.05S: giảm 1.776 đồng/lít;
- Dầu hỏa: giảm 2.705 đồng/lít;
- Dầu mazut 180CST 3.5S: giảm 1.048 đồng/kg.

Như vậy, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường không cao hơn mức giá:

- Xăng E5RON92: không cao hơn 11.956 đồng/lít;
- Xăng RON95-III: không cao hơn 12.560 đồng/lít;
- Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 11.259 đồng/lít;
- Dầu hỏa: không cao hơn 9.141 đồng/lít;
- Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 9.453 đồng/kg.

Thời gian thực hiện các quyết định trên áp dụng từ 15 giờ 00 ngày 29 tháng 3 năm 2020.

Trong lần điều chỉnh gần nhất chiếu 15-3, Liên Bộ Công thương - Tài chính quyết định giảm giá các loại xăng từ 2.290 đồng/lít đến 2.315 đồng/lít; giảm giá các loại dầu từ 1.353 đồng/kg đến 1.830 đồng/lít.

X.B