Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung khu kinh tế Vân Đồn

Chủ Nhật, 23/02/2020, 01:14:29

UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 226/QĐ-TTg phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế (KKT) Vân Đồn đến năm 2040.

Theo phê duyệt, phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch là toàn bộ diện tích tự nhiên huyện Vân Đồn với hơn 2.171 km2; trong đó, diện tích đất tự nhiên gần 582 km2, diện tích vùng biển 1.589,5 km2. Vân Đồn được quy hoạch thành KKT biển đa ngành, đa lĩnh vực, trung tâm công nghiệp giải trí có ca-si-nô, du lịch biển - đảo cấp cao, dịch vụ tổng hợp; là cửa ngõ giao thương quốc tế, tạo ra những sản phẩm độc đáo, khác biệt, hiện đại chất lượng cao, có thương hiệu và cạnh tranh quốc tế. Đến năm 2030, Vân Đồn có dân số khoảng 140 đến 200 nghìn người, nhu cầu đất sử dụng khu chức năng khoảng 5.500 ha. Đến năm 2040, dân số tăng lên khoảng 300 đến 500 nghìn người, nhu cầu sử dụng đất khu chức năng là 12.050 ha...

PV