Thu hút 5,3 tỷ USD vốn FDI trong tháng 1

Thứ Tư, 29/01/2020, 11:10:19

NDĐT – Ngày 29-1, Tổng cục Thống kê cho biết, tổng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam tính đến 20-1-2020 bao gồm vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 5,3 tỷ USD, tăng 179,5% so với cùng kỳ năm 2019.

Thu hút 5,3 tỷ USD vốn FDI trong tháng 1

Trong đó có 258 dự án được cấp phép mới với số vốn đăng ký đạt 4,5 tỷ USD, tăng 14,2% về số dự án và tăng hơn 454% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước; 77 lượt dự án đã cấp phép từ các năm trước đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với số vốn tăng thêm đạt 334 triệu USD, giảm 1,9%; 884 lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài với tổng giá trị góp vốn là 534,8 triệu USD, giảm 29,8%. Trong tổng số lượt góp vốn, mua cổ phần có 135 lượt làm tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp với giá trị vốn góp 0,19 tỷ USD và 749 lượt nhà đầu tư nước ngoài mua lại cổ phần trong nước mà không làm tăng vốn điều lệ với giá trị 0,34 tỷ USD.

Cũng theo Tổng cục Thống kê, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tháng 1/2020 ước tính đạt 1,6 tỷ USD, tăng 3,2% so với cùng kỳ năm trước.

Trong số 26 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư được cấp phép mới tại Việt Nam trong tháng 1, Singapore là nhà đầu tư lớn nhất với hơn bốn tỷ USD, chiếm 90,9% tổng vốn đăng ký cấp mới; tiếp đến là Hồng Kông (Trung Quốc) hơn 147 triệu USD; Trung Quốc 83,8 triệu USD; Hàn Quốc hơn 51 triệu USD; Đài Loan (Trung Quốc) 40,5 triệu USD; Nhật Bản hơn 33 triệu USD; Hà Lan gần 20 triệu USD...

3,8 triệu USD đầu tư ra nước ngoài

Đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài trong tháng 1 năm nay có bảy dự án được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn của phía Việt Nam là 3,8 triệu USD; có một lượt dự án điều chỉnh vốn với số vốn tăng thêm là 135,7 nghìn USD. Tính chung tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài (vốn cấp mới và tăng thêm) trong tháng 1 đạt 4 triệu USD.

Trong tháng 1 có bốn quốc gia, vùng lãnh thổ nhận đầu tư của Việt Nam, trong đó Hoa Kỳ là nước dẫn đầu với 3.538 nghìn USD, chiếm 89,1%; Nhật Bản 182,4 nghìn USD, chiếm 4,6%; Cambodia 150 nghìn USD, chiếm 3,8%; Hàn Quốc 100 nghìn USD, chiếm 2,5%.

X.B