Tiếp tục phấn đấu vượt thu ngân sách nhà nước

Thứ Ba, 28/01/2020, 01:15:30

Năm 2019, tổng số thu Ngân sách nhà nước (NSNN) cơ quan Thuế quản lý đạt 1.276.219 tỷ đồng, tăng 9,3% so dự toán và 11,2% so cùng kỳ năm 2018. Ðây cũng là năm đầu tiên ngân sách trung ương và địa phương cùng vượt thu, tất cả địa phương đều "vượt dốc" thành công là tiền đề quan trọng để năm 2020, ngành thuế tiếp tục phấn đấu vượt kế hoạch thu NSNN.

Vượt dốc thành công

Năm 2019, không đợi tới thời điểm những ngày cuối cùng của năm, Cục Thuế TP Hà Nội đã sớm hoàn thành thu NSNN, với tổng số thu 252.179 tỷ đồng, đạt 102,6% dự toán pháp lệnh, tăng 15% so cùng kỳ năm 2018. Bắt đầu từ giữa tháng 12, toàn bộ lãnh đạo TP Hà Nội đã tập trung cao độ cho công tác chỉ đạo thu ngân sách đang dồn sức tăng tốc về đích, chỉ số thu được cập nhật, báo cáo hằng ngày. Ðiều đáng mừng là tại vạch đích, hầu hết các chỉ tiêu thu ngân sách của Hà Nội đều tăng trưởng so với năm trước với cơ cấu thu chuyển dịch theo hướng bền vững, tỷ lệ thu từ hoạt động sản xuất - kinh doanh (SX-KD) tăng 17% so cùng kỳ, cao hơn mức tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016-2018. Hà Nội cũng đã thực hiện được việc giảm dần các khoản thu liên quan tài nguyên, đất đai, chú trọng tăng thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước với mức tăng năm nay đạt 18,8% so cùng kỳ (cao nhất trong 5 năm gần đây). Khu vực ngoài quốc doanh cũng đạt mức tăng 20,7% so cùng kỳ, góp phần quan trọng vào kết quả thu NSNN của toàn ngành thuế.

Tại TP Hồ Chí Minh, tổng thu NSNN trên toàn địa bàn lần đầu vượt mốc 400 nghìn tỷ đồng, tăng khoảng 10% so cùng kỳ năm 2018. Ðây là mức thu kỷ lục trong năm. Số thu từ doanh nghiệp nhà nước đạt hơn 25.600 tỷ đồng, tuy chỉ đạt 85,62% dự toán nhưng tăng 2,08%; thu từ các doanh nghiệp (DN) có vốn đầu tư nước ngoài 65.062,4 tỷ đồng, đạt 85,1% dự toán và tăng 8,15%; thu từ khu vực DN tư nhân 66.392,4 tỷ đồng, đạt 96,06% dự toán và tăng 12,93% so cùng kỳ. Với nhiều khoản thu không đạt dự toán nhưng vẫn "vượt dốc" thành công, có thể thấy, dư địa thu NSNN của TP Hồ Chí Minh còn khá rộng, bảo đảm cho thành phố tăng tốc thành công trong những năm tới, thực hiện tinh thần địa phương đầu tàu kinh tế "cùng cả nước, vì cả nước" của TP Hồ Chí Minh những năm qua.

Lãnh đạo Tổng cục Thuế cho biết, ngay từ đầu năm 2019, Tổng cục Thuế đã cụ thể hóa công việc được giao, phân công nhiệm vụ tới từng đơn vị. Toàn ngành thực hiện phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu NSNN và giao các chỉ tiêu cụ thể tới từng địa phương. Toàn ngành quyết liệt tranh thủ sự chỉ đạo, lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp tăng cường quản lý thu, chống thất thu gắn với đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC) thuế, tạo thuận lợi cho DN, người nộp thuế. Tập trung rà soát quy trình, quy chế, đơn giản hóa thủ tục; triển khai mạnh mẽ ứng dụng công nghệ thông tin; chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra; triển khai các giải pháp thu hồi nợ đọng thuế, kiểm soát chặt chẽ tình hình kê khai, nộp thuế, hoàn thuế, tăng cường công tác tuyên truyền, đối thoại, giải đáp vướng mắc. Cơ quan thuế các cấp đã thường xuyên thực hiện các cuộc giao ban để đánh giá, kiểm điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng, quý. Duy trì và phát huy có hiệu quả Ban chỉ đạo chống thất thu ngân sách và thu hồi nợ đọng thuế tại các cấp. Ðồng thời, ngành thuế nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra thuế; tiếp tục cải tiến theo phương pháp quản lý rủi ro và ứng dụng công nghệ thông tin để tăng tính hiệu quả, bảo đảm công khai, minh bạch.

Tiếp tục chinh phục đỉnh cao mới

Trong năm 2019, với việc thực hiện 96.343 cuộc thanh tra, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế và kiểm tra được 517.554 hồ sơ tại trụ sở cơ quan thuế, tổng số tiền kiến nghị, xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 64.525 tỷ đồng, số tiền thuế nộp vào ngân sách đạt 73% số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra. Mặt khác, qua tăng cường công tác quản lý nợ thuế, cơ quan thuế các cấp đã thực hiện các biện pháp đôn đốc thu nợ đạt 35.200 tỷ đồng, tăng 9,8% so cùng kỳ năm 2018... Ðây là những tiền đề quan trọng, góp phần hoàn thành mục tiêu thu NSNN trong thời gian tới.

Bước sang năm 2020, Tổng cục Thuế xác định rõ: Toàn ngành tiếp tục tập trung, phấn đấu quyết liệt để hoàn thành vượt 3% nhiệm vụ thu NSNN năm 2020 đã được Quốc hội, Chính phủ và Bộ Tài chính giao với số tuyệt đối là 1.254.300 tỷ đồng, trong đó số thu nội địa là 1.219.100 tỷ đồng. Ngay từ đầu năm, ngành đã đẩy mạnh triển khai đồng bộ các giải pháp phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ thu NSNN. Ðể bảo đảm tính khả thi, tích cực, phù hợp tình hình phát triển kinh tế trên địa bàn, Tổng cục Thuế xây dựng và giao dự toán phấn đấu thu NSNN năm 2020 theo từng quý cho các cơ quan thuế địa phương; theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách, đánh giá, phân tích cụ thể từng địa bàn, từng khu vực, từng sắc thuế; rà soát, xác định các nguồn thu tiềm năng, các lĩnh vực, loại thuế còn thất thu...

Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn khẳng định, toàn ngành tập trung đẩy mạnh kiểm tra, giám sát kê khai thuế của người nộp thuế ngay từ đầu năm, tập trung kiểm tra các tờ khai có sự mâu thuẫn, những lĩnh vực kinh doanh có dấu hiệu tiềm ẩn kê khai không đủ thuế. Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020 được xây dựng trên cơ sở phân tích rủi ro và giao kế hoạch cụ thể, bảo đảm tỷ lệ thanh tra, kiểm tra ít nhất đạt 19,5% số doanh nghiệp đang quản lý trong toàn ngành và dàn đều trong năm. Năm 2020, toàn ngành sẽ tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật thuế tại DN, kết hợp với việc kiểm tra sử dụng hóa đơn nhằm phát hiện việc sử dụng hóa đơn bất hợp pháp. Nhất là, phát hiện kịp thời các đơn vị có rủi ro cao về chuyển giá, chuyển lợi nhuận, tránh thuế để tập trung thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm minh.

SÔNG TRÀ