Từ ngày 1-1-2020, TP Hà Nội áp dụng bảng giá đất mới

Thứ Năm, 26/12/2019, 16:43:08

NDĐT - Ngày 26-12, tại Kỳ họp thứ 12, HĐND TP Hà Nội khóa 15 đã thông qua Nghị quyết về các loại giá đất trên địa bàn TP Hà Nội, áp dụng từ ngày 1-1-2020 đến 31-12-2024. Theo bảng giá đất mới, đất nông nghiệp giữ nguyên như năm 2019.

Từ ngày 1-1-2020, TP Hà Nội áp dụng bảng giá đất mới

Các đại biểu HĐND TP Hà Nội bấm nút thông qua Nghị quyết về các loại giá đất trên địa bàn TP Hà Nội, áp dụng từ ngày 1-1-2020 đến 31-12-2024.

Đất phi nông nghiệp trên địa bàn các quận tăng bình quân 15%. Bảng giá đất thương mại, dịch vụ bằng 62% - 65% giá đất ở sau khi điều chỉnh. Bảng giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại dịch vụ điều chỉnh tăng bình quân 16% đối với các tuyến đường trục chính, hai chiều; điều chỉnh tăng bình quân 12% đối với các tuyến đường một chiều; các tuyến đường còn lại điều chỉnh tăng bình quân 15%.

Tại địa bàn các huyện và thị xã, bảng giá đất ở và bảng giá đất thương mại, dịch vụ điều chỉnh tăng bình quân từ 10 đến 15% và có điều chỉnh đối với các tuyến đường giáp ranh, các tuyến đường đi qua địa bàn các huyện, tùy thuộc vào vị trí và các loại đường khác nhau. Bảng giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại dịch vụ giá giữ nguyên như quy định tại bảng giá đất 2015-2019 đã được HĐND thành phố thông qua tại Nghị quyết số 14/2014/NQ-HĐND.

Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP Hà Nội Hồ Vân Nga cho biết: Theo bảng giá đất mới, giá đất ở tại đô thị thuộc địa bàn quận Hoàn Kiếm có giá cao nhất là 187.920.000 đồng/m2 nằm trong khung giá tối đa của Chính phủ quy định; giá đất ở thấp nhất thuộc địa bàn quận Hà Đông là 4.554.000 đồng/m2. Giá đất ở đô thị tại các phường của thị xã Sơn Tây có giá từ 1.449.000 đồng/m2 đến 19.205.000 đồng/m2, giá tối thiểu là. Giá đất ở tại các thị trấn thuộc các huyện từ 1.430.000 đồng/m2 đến 25.300.000 đồng/m2.

Về giá đất nông nghiệp: Đất nông nghiệp trồng lúa nước và trồng cây hằng năm từ 56.800 đồng/m2 đến 252.000 đồng/m2. Đất nông nghiệp trồng cây lâu năm từ 54.400 đồng/m2 đến 252.000 đồng/m2. Đất nuôi trồng thủy sản có giá từ 36.000 đồng/m2 đến 252.000 đồng/m2. Đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng sản xuất từ 30.000 đồng/m2 đến 60.000 đồng/m2.

AN TRÂN