Công bố Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam 2019

Thứ Năm, 11/07/2019, 02:04:44

Ngày 10-7, tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Ðầu tư (KH và ÐT) tổ chức lễ công bố và họp báo về Sách trắng doanh nghiệp (DN) Việt Nam 2019. Ðồng chí Vương Ðình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ dự. Ðây là lần đầu Sách trắng DN Việt Nam được công bố, bao gồm những thông tin cơ bản đánh giá mức độ phát triển của DN cả nước và các địa phương giai đoạn 2016 - 2018, đề xuất một số giải pháp cũng như bộ chỉ số đánh giá phát triển DN.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Vương Ðình Huệ đánh giá cao và biểu dương những nỗ lực của Bộ KH và ÐT, đã phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành để biên soạn và lần đầu công bố ấn phẩm này. Qua đó cung cấp bức tranh khá đầy đủ, toàn diện về sự phát triển của DN nước ta năm 2018 và giai đoạn 2016 - 2018. Phó Thủ tướng khẳng định, DN luôn là lực lượng xung kích, đi đầu và đóng góp rất lớn cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; tạo công ăn việc làm, góp phần vào tăng trưởng và thu ngân sách nhà nước. Qua các thời kỳ, Ðảng và Nhà nước luôn quan tâm phát triển DN thuộc mọi thành phần kinh tế. Do đó cần thiết phải có bộ cơ sở dữ liệu chính xác, cập nhật kịp thời và thống nhất giữa các cơ quan về DN.

Sách trắng DN Việt Nam 2019 là ấn phẩm quan trọng, cần thiết giúp Chính phủ, các bộ, ngành và các địa phương cũng như các hiệp hội, nhà đầu tư có được thông tin phong phú với độ tin cậy cao để đánh giá sự phát triển DN theo ngành kinh tế, theo loại hình DN và theo địa phương. Từ đó giúp Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương hoạch định chiến lược, kế hoạch, chính sách, phát triển bền vững và hiệu quả DN trên phạm vi cả nước và từng địa phương.

Trên cơ sở sử dụng số liệu Sách trắng DN Việt Nam định kỳ công bố hằng năm, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương xác định rõ vị trí của mình trên “bản đồ DN” cả nước, đánh giá đúng thực chất điểm mạnh, điểm yếu của DN phụ trách. Từ đó hoạch định chiến lược phát triển DN nói chung và đề xuất giải pháp để đạt được mục tiêu có một triệu DN vào năm 2020. Ðây là mục tiêu thách thức, vì cần phải có thêm khoảng 250 nghìn DN bổ sung trong khi chỉ còn khoảng một năm rưỡi để thực hiện. Ðối với các địa phương có thứ hạng thấp trong phát triển DN (thông qua bảng xếp hạng các chỉ tiêu cơ bản về phát triển DN trong Sách trắng DN hằng năm) cần nghiêm túc kiểm điểm, tìm ra các nguyên nhân, đồng thời đề xuất chính sách, giải pháp, kế hoạch nhằm hỗ trợ thực chất DN tháo gỡ khó khăn, phát triển DN trên địa bàn hiệu quả hơn.

★ Tại cuộc họp báo công bố Sách trắng DN Việt Nam 2019, Tổng cục trưởng Thống kê Nguyễn Bích Lâm cho biết, tính đến ngày 31-12-2018, cả nước có 714.755 DN đang hoạt động, tăng 9,2% so với cùng kỳ năm 2017. Tổng số DN đang hoạt động có kết quả sản xuất, kinh doanh tính đến ngày 31-12-2017 là 560.417 DN, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2016 và tạo công ăn việc làm cho 14,51 triệu lao động. Năm 2018, bình quân cả nước có 14,7 DN đang hoạt động trên 1.000 dân số trong độ tuổi lao động.

PV