Nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã nông nghiệp

Thứ Ba, 11/06/2019, 02:54:12

Ngày 10-6, tại tỉnh Cao Bằng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp UBND tỉnh Cao Bằng tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, với chuyên đề: “Củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động các hợp tác xã nông nghiệp trung du miền núi phía bắc”.

Ðến hết năm 2018, toàn vùng có 3.371 hợp tác xã (HTX) nông nghiệp, tăng 155% so với năm 2013, chiếm 24,15% tổng số HTX nông nghiệp trong cả nước. Năm qua, doanh thu bình quân một HTX đạt 724 triệu đồng; 44,42% số cán bộ quản lý HTX có trình độ từ trung cấp, sơ cấp trở lên; tuy nhiên chỉ có 31,19% số HTX được phân loại khá, tốt... Từ nay đến năm 2020, phấn đấu toàn vùng có 3.924 HTX, liên hiệp HTX nông nghiệp hiệu quả... Trong đó có 400 HTX nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và 30% tổng số HTX nông nghiệp liên kết với doanh nghiệp để tiêu thụ nông sản. Trong chương trình, đã diễn ra phiên chợ HTX nông nghiệp vùng cao, có 12 tỉnh tham gia với 26 gian hàng.

PV