Con số ấn tượng

Thứ Hai, 27/05/2019, 02:26:03

293.000 tỷ đồng là khoản chi đầu tư và thường xuyên ngân sách nhà nước được hệ thống Kho bạc Nhà nước thực hiện kiểm soát trong bốn tháng đầu năm 2019, qua đó, phát hiện 1.130 khoản chi chưa đủ thủ tục theo quy định, đã yêu cầu bổ sung các thủ tục cần thiết và số tiền thực từ chối thanh toán là 3,9 tỷ đồng.