Tạo điều kiện để các tỉnh trung du, miền núi Bắc Bộ phát triển bứt phá

Thứ Năm, 16/05/2019, 04:53:07

Ngày 15-5, tại Hà Nội, Ban Kinh tế T.Ư tổ chức hội nghị Ban Chỉ đạo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 1-7-2004 của Bộ Chính trị khóa IX về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2020. Ðồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Kinh tế T.Ư, Trưởng Ban Chỉ đạo, chủ trì hội nghị.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh, vùng trung du và miền núi Bắc Bộ có vị trí đặc biệt quan trọng, là phên dậu của Tổ quốc, là khu vực bảo đảm sinh thái cho vùng đồng bằng sông Hồng, được Ðảng, Nhà nước quan tâm đặc biệt. Qua 15 năm thực hiện Nghị quyết 37, các địa phương và toàn vùng đã đạt một số kết quả quan trọng trên tất cả các mặt; diện mạo của vùng thay đổi khá căn bản. Tuy nhiên, do các nguyên nhân khách quan và chủ quan, các kết quả đạt được chưa đáp ứng được yêu cầu của Nghị quyết 37, cũng như mong mỏi của nhân dân. Ðến nay, trung du và miền núi Bắc Bộ vẫn là vùng nghèo và khó khăn nhất của cả nước. Vì vậy, cần sự nhận diện sâu sắc hơn và có biện pháp giải quyết các nút thắt để giúp vùng phát triển trong thời gian tới. Ðồng chí đề nghị, lãnh đạo các tỉnh ủy vùng trung du và miền núi Bắc Bộ phát huy các kết quả đạt được, tiếp tục làm tốt công tác phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng, an ninh; công tác tôn giáo; phát triển văn hóa gắn với tiến bộ, công bằng xã hội; thực hiện tốt hơn chủ trương của Ðảng về bảo đảm an sinh xã hội, tránh tình trạng chính sách được ban hành không đi vào cuộc sống. Ðồng thời cần nghiên cứu cơ chế thu hút nguồn lực để khắc phục điểm yếu về kết cấu hạ tầng giao thông, coi đây là giải pháp quan trọng để thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận một số vấn đề được coi là nút thắt đối với phát triển kinh tế - xã hội của các tỉnh trung du và miền núi Bắc Bộ; đồng thời thống nhất đề xuất Bộ Chính trị nghiên cứu sớm ban hành nghị quyết mới, để vùng có điều kiện bứt phá, phát triển nhanh hơn trong giai đoạn tới.

PV