[Infographic] Thặng dư thương mại cao kỷ lục

Thứ Bảy, 29/12/2018, 14:11:46
[Infographic] Thặng dư thương mại cao kỷ lục

Xuất nhập khẩu hàng hóa tại cảng Tân Vũ (Hải Phòng).

XUÂN BÁCH - ĐỨC DUY - ANH NGỌC