[Infographic] Giải ngân vốn FDI 2018 đạt kỷ lục

Thứ Tư, 26/12/2018, 22:34:31

NDĐT - Năm 2018, chủ trương thu hút vốn FDI có chọn lọc, nhưng dòng vốn ngoại tiếp tục chảy mạnh vào Việt Nam. Đặc biệt, các dự án FDI đã giải ngân được 19,1 tỷ USD – mức cao nhất từ trước đến nay.

[Infographic] Giải ngân vốn FDI 2018 đạt kỷ lục

XUÂN BÁCH - ĐĂNG PHI