Lạng Sơn phát triển các vùng sản xuất chuyên canh có giá trị kinh tế cao

Thứ Năm, 08/11/2018, 02:10:22

Tỉnh Lạng Sơn hiện có tám vùng sản xuất chuyên canh tập trung các loại cây trồng cho giá trị kinh tế cao. Điển hình như vùng chuyên canh cây hồi ở ba huyện: Văn Quan, Bình Gia và Văn Lãng với tổng diện tích hơn 34 nghìn ha, sản lượng bình quân hằng năm từ sáu nghìn đến bảy nghìn tấn hồi khô, tổng doanh thu đạt hơn 2.500 tỷ đồng, chưa tính các dịch vụ và sản phẩm qua chế biến.

Hiện tỉnh tập trung nâng cao chất lượng hồi, mở rộng thị trường xuất khẩu sang các nước Bắc Mỹ, Pháp, Đức và một số nước châu Âu. Vùng thạch đen cũng cho giá trị xuất khẩu cao, tập trung ở hai huyện Tràng Định và Bình Gia với diện tích trồng hằng năm từ 2.000 đến 2.500 ha, cho sản lượng hơn 10 nghìn tấn (khô). Sản phẩm thạch đen được xuất bán sang Trung Quốc, doanh thu bình quân đạt 120 tỷ đồng/năm. Cây hồi và thạch đen đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp chứng nhận bảo hộ nhãn hiệu tập thể. Bên cạnh những cây truyền thống, mũi nhọn, tỉnh phát triển trồng cây thông mã vĩ ở các huyện Đình Lập, Lộc Bình…, nâng diện tích rừng thông lên 126 nghìn ha. Cây thông chủ yếu để khai thác nhựa và gỗ. Bình quân mỗi năm, sản phẩm nhựa thông đạt hơn 13 nghìn tấn, gỗ tròn đạt 4.500 m3. Tỉnh đang tiếp tục xây dựng các vùng chuyên canh cây lâm nghiệp như: cây keo, bạch đàn tại huyện Hữu Lũng; cây dược liệu tại huyện Đình Lập…; phát triển vùng rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP tại các xã: Gia Cát, Tân Liên (huyện Cao Lộc) và TP Lạng Sơn...

Để phát triển vùng chuyên canh theo quy hoạch, tỉnh quan tâm thực hiện cơ chế, chính sách khuyến khích người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng; đồng thời, tạo điều kiện để doanh nghiệp có quỹ đất, vốn tham gia đầu tư vào các loại cây mục tiêu. Tỉnh yêu cầu các ngân hàng thương mại triển khai kế hoạch cho vay vốn trung và dài hạn với lãi suất ưu đãi, tạo thuận lợi để các chủ trang trại, hộ gia đình nông dân đầu tư phát triển các vùng cây nguyên liệu.

Cùng với đó, tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng đẩy mạnh hoạt động phát triển thị trường tiêu thụ, xây dựng thương hiệu sản phẩm, hướng người nông dân sản xuất theo kế hoạch, kết hợp chặt chẽ giữa sản xuất với tiêu thụ sản phẩm. Tăng cường đào tạo, chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ cho lao động nông nghiệp, nông thôn; định hướng phát triển các loại cây nguyên liệu đúng vùng đã lựa chọn với quy mô đã duyệt để phát triển bền vững.

* Nghệ An đầu tư cơ sở hạ tầng vùng dân tộc thiểu số, miền núi

Vùng dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh Nghệ An chiếm hơn 83% diện tích và 41% số dân của tỉnh. Thông qua Chương trình 30a, từ năm 2016 đến nay, toàn vùng đã hoàn thiện 28 công trình hạ tầng, duy tu bảo dưỡng 15 công trình.

Qua Chương trình 135, tỉnh đã đưa vào sử dụng hiệu quả 2.203 công trình, trong đó có 921 công trình giao thông, 157 công trình thủy lợi và nước sạch, 12 công trình điện, 28 công trình y tế, 410 trường lớp học, 662 nhà văn hóa và nhà sinh hoạt cộng đồng, 13 công trình khác tại vùng miền núi và dân tộc thiểu số. Hiện toàn vùng vẫn còn 35 thôn, bản chưa có điện lưới quốc gia, không có đường ô-tô; ở một số trung tâm xã, đường ô-tô chỉ đến được vào mùa khô.

Tỉnh đang tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp huy động các nguồn vốn khác để thực hiện một số công trình hạ tầng quan trọng như: tuyến đường miền tây Nghệ An; hồ Sông Sào; đưa điện lưới quốc gia về trung tâm các xã; xây dựng Trường phổ thông dân tộc nội trú THPT số 2 cùng hai trường THPT dân tộc bán trú và sáu trường THCS nội trú; xây dựng Trung tâm Y tế huyện Nghĩa Đàn, Bệnh viện đa khoa huyện Tương Dương…

Cùng với đó, tỉnh tập trung nguồn lực, lồng ghép các chương trình và sự đóng góp của người dân để xây dựng thêm công trình hạ tầng thiết yếu; tranh thủ huy động vốn từ các chương trình mục tiêu đầu tư giảm nghèo của T.Ư; ưu tiên bố trí đầu tư cho những địa bàn có tỷ lệ hộ nghèo cao, điều kiện khó khăn.

PV