Kiên Giang phát triển nuôi tôm an toàn và hiệu quả

Chủ Nhật, 14/10/2018, 02:02:51

Nhằm tạo nguồn nguyên liệu chất lượng tốt bảo đảm cung ứng cho chế biến xuất khẩu, trong đó chú trọng nuôi tôm công nghiệp - bán công nghiệp, tỉnh Kiên Giang thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển nuôi tôm an toàn và hiệu quả những tháng cuối năm 2018. Tỉnh phấn đấu nuôi tôm công nghiệp - bán công nghiệp 2.500 ha trở lên, đạt và vượt kế hoạch năm.

Kiên Giang phát triển nuôi tôm an toàn và hiệu quả

* Khách du lịch tham quan khu du lịch Tam Cốc - Bích Ðộng thuộc Quần thể danh thắng Tràng An (Ninh Bình). Ảnh: ANH SƠN

Áp dụng tiến bộ kỹ thuật, quy trình nuôi mới như lót bạt đáy, hai giai đoạn, biofloc… để ổn định, giảm rủi ro và tăng năng suất tôm nuôi, cải thiện hệ thống thủy lợi nhằm chủ động nguồn nước phục vụ nuôi tôm; cung ứng lao động chuyên ngành cho các doanh nghiệp; đầu tư hạ tầng điện, quan trắc môi trường nước, cảnh báo dịch bệnh; tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ dân, doanh nghiệp tiếp cận vốn vay ngân hàng đầu tư nuôi tôm công nghiệp - bán công nghiệp, nhất là phát triển những mô hình quy trình nuôi mới, an toàn, bền vững, hiệu quả. Tỉnh triển khai thực hiện hai đề án “Ứng dụng kỹ thuật công nghệ cao, tiết kiệm nước vào nuôi tôm công nghiệp theo hướng VietGAP trên địa bàn tỉnh” và “Quan trắc, cảnh báo môi trường, giám sát dịch bệnh nuôi trồng thủy sản đến năm 2020”. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh thả nuôi tôm nước lợ đạt 123.250 ha, vượt kế hoạch năm 250 ha, trong đó tôm nuôi công nghiệp - bán công nghiệp 2.484 ha, tôm - lúa 83.183 ha, còn lại nuôi quảng canh cải tiến. Sản lượng tôm thu hoạch 62.886 tấn, đạt hơn 91% kế hoạch, tăng gần 20% so với cùng kỳ năm 2017.

★ Xác định đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong tương lai gần, tỉnh Ninh Bình thực hiện nhiều biện pháp đồng bộ nhằm nâng cao chất lượng du lịch, chất lượng phục vụ du khách và thực hiện nếp sống văn minh du lịch, nhất là tại Khu du lịch Tam Cốc - Bích Ðộng.

Sở Du lịch tỉnh phối hợp các sở, ban, ngành hữu quan hướng dẫn các tổ chức, cá nhân chấp hành quy định của Nhà nước trong lĩnh vực du lịch; tuyên truyền, vận động người dân địa phương, doanh nghiệp tham gia hoạt động du lịch ứng xử văn minh, thân thiện với du khách; tuyên truyền, phổ biến thực hiện Bộ quy tắc ứng xử văn minh du lịch của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch… UBND tỉnh Ninh Bình ban hành và tổ chức triển khai kế hoạch xây dựng Khu du lịch Tam Cốc - Bích Ðộng trở thành điểm sáng về văn minh, văn hóa và an toàn.

Chín tháng đầu năm, Ninh Bình đón gần 6,37 triệu lượt khách, đạt 88,5% so với kế hoạch năm 2018, tăng 4,9% so với cùng kỳ năm 2017, doanh thu ước đạt 2.479 tỷ đồng, tăng 18,9% so với cùng kỳ năm 2017…

PV và TTXVN