Xây dựng chính sách hỗ trợ doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Thứ Bảy, 09/02/2019, 03:39:05

Theo Bộ Khoa học và Công nghệ (KH và CN), năm 2018, cả nước có 83 doanh nghiệp KH và CN được thành lập, nâng tổng số doanh nghiệp KH và CN lên 386 doanh nghiệp. Ngoài ra, nhiều hồ sơ đăng ký chứng nhận doanh nghiệp KH và CN đã được các sở KH và CN tiếp nhận, đang trong quá trình thẩm định, đánh giá.

Một số tỉnh, thành phố phát triển mạnh về doanh nghiệp KH và CN, như: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Thanh Hóa… Tuy nhiên, doanh nghiệp KH và CN gặp khó khăn trong tiếp cận các chính sách ưu đãi, hỗ trợ của Nhà nước; số doanh nghiệp được miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, tiền thuê đất và vay vốn tín dụng ưu đãi còn khiêm tốn.

Để phát triển doanh nghiệp KH và CN, năm 2019, Bộ KH và CN tập trung một số giải pháp, như: Trình Chính phủ ban hành nghị định mới về doanh nghiệp KH và CN; khuyến khích các tập đoàn, doanh nghiệp lớn tham gia hoạt động ươm tạo và phát triển doanh nghiệp KH và CN; tăng cường xây dựng và triển khai các chương trình, đề án hỗ trợ khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp KH và CN; hỗ trợ việc thành lập và hoạt động của Hiệp hội doanh nghiệp KH và CN Việt Nam.

PV