Cả nước có 55% số hợp tác xã nông nghiệp hoạt động hiệu quả
Cả nước có 55% số hợp tác xã nông nghiệp hoạt động hiệu quả

Ngày 20-7, tại Hà Nội, diễn ra Hội nghị “Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13/NQ-TW của Ban Chấp hành T.Ư Ðảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong nông nghiệp”. Ðồng chí Vương Ðình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã (HTX) chủ trì hội nghị. Cùng dự có đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương, một số HTX, doanh nghiệp tiêu biểu trong lĩnh vực nông nghiệp.

Khánh thành nhà máy năng lượng mặt trời lớn nhất tỉnh Khánh Hòa
Khánh thành nhà máy năng lượng mặt trời lớn nhất tỉnh Khánh Hòa

NDĐT- Sáng 20-7, tại xã Cam An Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa, Công ty Cổ phần Điện mặt trời KN Cam Lâm và Công ty Cổ phần Cam Lâm Solar phối hợp tổ chức lễ khánh thành dự án “Nhà máy năng lượng mặt trời KN Cam Lâm và Cam Lâm VN”.

Thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp
Thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 53/NQ-CP về giải pháp khuyến khích, thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp hiệu quả, an toàn và bền vững.

Ðiều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016 - 2020 và năm 2019
Ðiều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016 - 2020 và năm 2019

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định điều chỉnh và giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016 - 2020 và năm 2019 cho các dự án tại Phụ lục 1a, 1b kèm theo Nghị quyết số 71/2018/QH14 (Các dự án). Cụ thể, điều chỉnh tăng và giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn nước ngoài giai đoạn 2016 - 2020 cho Các dự án từ nguồn điều chỉnh nội bộ và dự phòng 10% vốn nước ngoài tại bộ, ngành và địa phương. Ðồng thời, điều chỉnh tăng kế hoạch đầu tư trung hạn vốn đối ứng giai đoạn 2016 - 2020 cho Các dự án từ nguồn dự phòng 10% vốn ngân sách trung ương trong nước tại bộ, ngành và địa phương.

Phát triển bền vững Vùng kinh tế trọng điểm phía nam
Phát triển bền vững Vùng kinh tế trọng điểm phía nam

Ngày 19-7, Thủ tướng Chính phủ ký Chỉ thị số 19/CT-TTg về các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng và phát triển bền vững Vùng kinh tế trọng điểm phía nam. Theo đó, một trong những mục tiêu quan trọng là phát triển kinh tế bền vững đi đôi với bảo đảm công bằng, ổn định chính trị xã hội, hài hòa giữa các mục tiêu về phát triển kinh tế, phát triển xã hội và cải thiện môi trường sinh thái với việc bảo vệ và phát triển rừng; phát triển công nghiệp gắn với bảo vệ môi trường đô thị, nguồn nước và không khí;…

Kết nối sản xuất với phân phối nông sản
Kết nối sản xuất với phân phối nông sản

Hiện nay, sản xuất nông nghiệp ở nước ta đã chuyển từ phương thức sản xuất truyền thống sang hiện đại. Tuy nhiên, việc tiêu thụ nông sản lại gặp nhiều khó khăn về yêu cầu truy xuất nguồn gốc và vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP). Vì vậy, việc xây dựng và phát triển Trung tâm Cung ứng nông sản (TTCUNS) hiện đại, được kỳ vọng sẽ góp phần kết nối các nhà sản xuất với nhà phân phối, tăng chất lượng, tăng tính cạnh tranh cho nông sản Việt Nam ở thị trường trong nước và quốc tế.

Trường ĐH Cửu Long khánh thành nhà máy điện năng lượng mặt trời
Trường ĐH Cửu Long khánh thành nhà máy điện năng lượng mặt trời

NDĐT - Ngày 19-7, Trường ĐH Cửu Long (xã Phú Quới, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) tổ chức lễ khánh thành và đưa vào sử dụng nhà máy điện năng lượng mặt trời quy mô 980KW.

Sáu tháng, dệt may xuất khẩu đạt hơn 17,97 tỷ USD
Sáu tháng, dệt may xuất khẩu đạt hơn 17,97 tỷ USD

NDĐT - Ngày 19-7, Hiệp hội Dệt may Việt Nam (Vitas) họp báo đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu sáu tháng đầu năm và triển khai các giải pháp, phương hướng hoạt động trong thời gian tới.

Bình Dương cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh
Bình Dương cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh

Từ đầu năm đến nay, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Dương có nhiều chuyển biến tích cực, hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu đều tăng trưởng ổn định. Cụ thể, chỉ số sản xuất công nghiệp sáu tháng đầu năm tiếp tục tăng trưởng khá, ước tăng 8,08% so với cùng kỳ năm 2018; kim ngạch xuất khẩu tăng 13,5% so với cùng kỳ năm trước.