Chia sẻ kinh nghiệm quản lý rác thải nhựa đại dương

Thứ Ba, 11/12/2018, 04:32:26

Ngày 10-12, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp Đại sứ quán Ca-na-đa tại Việt Nam tổ chức hội thảo Tham vấn xây dựng kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương.

Các chuyên gia phân tích những cơ hội, thách thức trong việc giải quyết rác thải nhựa đại dương; xây dựng cơ chế, huy động sự tham gia của các bên liên quan đến sản xuất và sử dụng sản phẩm nhựa; giải pháp về thông tin dữ liệu trong quản lý rác thải nhựa trên biển; giải pháp khoa học công nghệ giải quyết ô nhiễm rác thải nhựa; phục hồi các hệ sinh thái biển trên các đại dương…

PV