Đóng cửa cơ sở sản xuất chanh dây gây ô nhiễm môi trường

Thứ Tư, 04/09/2019, 14:24:17

NDĐT - Ngày 4-9, Chủ tịch UBND xã Quảng Tân, huyện Tuy Đức (tỉnh Đác Nông) Nguyễn Văn Quế cho biết, đã ban hành quyết định tạm đình chỉ hoạt động đối với cơ sở sản xuất chanh dây của Công ty TNHH MTV Thương mại và dịch vụ Thuận Phát Đác Nông tại thôn 9 vì gây ô nhiễm môi trường và chưa đủ điều kiện hoạt động chế biến, kinh doanh.

Đóng cửa cơ sở sản xuất chanh dây gây ô nhiễm môi trường

Cơ sở chế biến chanh dây của Công ty TNHH MTV Thương mại và dịch vụ Thuận Phát Đác Nông xả thải trực tiếp ra môi trường gây ô nhiễm khu dân cư.

Cụ thể, qua kiểm tra, cơ sở chưa đăng ký tạm trú tại địa phương theo quy định. Về hoạt động chế biến, công ty chưa xuất trình được giấy phép đăng ký kinh doanh, hồ sơ về an toàn thực phẩm, hồ sơ kế hoạch, báo cáo về bảo vệ môi trường, đăng ký phòng cháy chữa cháy và các loại giấy tờ khác theo quy định bảo đảm đủ điều kiện hoạt động chế biến chanh dây tại địa bàn xã Quảng Tân. Cơ sở này bị tạm đình chỉ hoạt động đến khi bổ sung đầy đủ các loại giấy tờ liên quan theo quy định của pháp luật trình UBND xã mới được hoạt động trở lại.

Hoạt động chế biến chanh dây nhếch nhác, mất vệ sinh an toàn thực phẩm bên trong cơ sở của Công ty TNHH MTV Thương mại và dịch vụ Thuận Phát Đác Nông.

* Đác Nông: Cơ sở chế biến chanh dây xả thải trực tiếp ra khu dân cư

CHẤN HƯNG