Hình thành mạng lưới kết nối khởi nghiệp quốc gia trong năm 2020

Thứ Hai, 20/01/2020, 16:47:57

NDĐT – Năm 2020, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ thiết lập và đưa vào hoạt động ba cơ sở của Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo quốc gia tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh và hình thành Mạng lưới kết nối khởi nghiệp quốc gia.

Hình thành mạng lưới kết nối khởi nghiệp quốc gia trong năm 2020

Bộ Khoa học và Công nghệ họp báo quý IV-2019.

Ngày 20-1, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH và CN) tổ chức Họp báo thường kỳ Quý IV-2019. Tại buổi họp báo, lãnh đạo Bộ KH và CN, đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ trả lời trực tiếp những vấn đề báo chí và dư luận quan tâm trong thời gian gần đây.

Bộ KH và CN cho biết, trong quý IV, về công tác xây dựng cơ chế, chính sách, pháp luật, Bộ đã hoàn thành và trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các văn bản: Đề nghị xây dựng Luật Sở hữu trí tuệ (sửa đổi); Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển Trung tâm khởi nghiệp sáng tạo quốc gia và mạng lưới kết nối khởi nghiệp quốc gia.

Theo dự thảo Đề án, năm 2020, sẽ thiết lập và đưa vào hoạt động ba cơ sở của Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo quốc gia tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh và hình thành Mạng lưới kết nối khởi nghiệp quốc gia.

Đến năm 2025, hỗ trợ phát triển 30 tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tại địa phương; Tiếp cận và phát triển thị trường quốc tế cho 300 dự án khởi nghiệp sáng tạo; Cung cấp dịch vụ cho 1.000 dự án khởi nghiệp sáng tạo; Thu hút 1.000 lượt chuyên gia, nhà đầu tư có uy tín ở trong nước, nước ngoài tại các trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo; Có chương trình hợp tác và đặt văn phòng đại diện tại 5 trung tâm khởi nghiệp sáng tạo có uy tín trên thế giới.

Đến năm 2030, hỗ trợ phát triển 60 trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tại địa phương; Tiếp cận và phát triển thị trường quốc tế cho 900 dự án khởi nghiệp sáng tạo; Cung cấp dịch vụ cho 3.000 dự án khởi nghiệp sáng tạo; Thu hút được 3.000 lượt chuyên gia, nhà đầu tư có uy tín ở trong nước, nước ngoài tại các trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo; Có chương trình hợp tác và đặt văn phòng đại diện tại 10 trung tâm khởi nghiệp sáng tạo có uy tín trên thế giới.

Trong quý IV, Bộ đã hoàn thành Báo cáo Chính phủ về đánh giá tác động dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ và Tờ trình Thủ tướng Chính phủ về việc tham gia Thỏa ước La Hay về đăng ký quốc tế kiểu dáng công nghiệp; Hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 50-KL/TW ngày 30-5-2019 của Ban Bí thư; Hoàn thiện dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 52-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư.

Tiếp thu, giải trình các ý kiến và tiếp tục hoàn thiện dự thảo: Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 40/2014/NĐ-CP và Nghị định số 87/2014/NĐ-CP; Nghị quyết của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; Đề án “Hoàn thiện hệ thống thể chế để thu hút nguồn lực xã hội đầu tư cho khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, nhất là từ doanh nghiệp; Đề án Phát triển mạng lưới, nâng cao năng lực cung cấp dịch vụ hỗ trợ và kết nối nguồn lực cho khởi nghiệp sáng tạo đến năm 2030; Phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giải trình, tiếp thu các ý kiến thành viên Chính phủ nhằm hoàn thiện Hồ sơ đề nghị sửa đổi Luật Sở hữu trí tuệ; Hoàn thiện dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Nâng cao năng lực nghiên cứu về dân số và phát triển đến năm 2030.

Bên cạnh công tác xây dựng cơ chế, chính sách, pháp luật, Bộ KH và CN đã tổ chức nhiều sự kiện quan trọng trong quý IV.

Theo kế hoạch, dự kiến trong Quý I-2020, bên cạnh việc hoàn thiện các cơ chế, chính sách pháp luật về KH và CN, Bộ KH và CN sẽ tổ chức các sự kiện như: Xây dựng Chương trình hành động của Bộ thực hiện Nghị quyết 01 và Nghị quyết 02 năm 2020 của Chính phủ; Hội nghị do Thủ tướng Chính phủ chủ trì về “Dịch chuyển chính sách để đưa doanh nghiệp trở thành trung tâm của hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia”; Chuẩn bị nội dung và tham dự Kỳ họp 42 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào tại Lào; Hội nghị Giám đốc các Sở Khoa học và Công nghệ.

THẢO LÊ