Hội thảo khoa học về quản lý nhà nước thích ứng hội nhập quốc tế và cách mạng công nghiệp 4.0

Thứ Bảy, 23-03-2019, 04:57

Sáng 22-3, tại TP Hải Phòng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Lào, Viện Khoa học xã hội quốc gia Lào và Thành ủy Hải Phòng tổ chức hội thảo khoa học quốc tế “Quản lý nhà nước bằng pháp luật thích ứng với bối cảnh hội nhập quốc tế và cách mạng công nghiệp lần thứ tư ở Việt Nam và Lào”.

GS, TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư T.Ư Ðảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; PGS, TS Thong-xa-lít Mang-nô-mếch, Ủy viên T.Ư Ðảng, Bí thư Ðảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Lào; GS, TS Nguyễn Quang Thuấn, Bí thư Ðảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; TS Xô-nê-tha-nu Tham-ma-vông, Ủy viên T.Ư Ðảng, Bí thư Ðảng ủy, Chủ tịch Viện Khoa học xã hội quốc gia Lào; đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên T.Ư Ðảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng đồng chủ trì hội thảo.

Phát biểu ý kiến tại hội thảo, GS, TS Nguyễn Xuân Thắng cho rằng, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 mở ra cho hai nước Việt Nam, Lào nhiều cơ hội trong việc nâng cao trình độ công nghệ, năng lực sản xuất và cạnh tranh. Ðể thích ứng bối cảnh hội nhập quốc tế và cách mạng công nghiệp 4.0, Việt Nam và Lào cần đổi mới phương thức quản lý nhà nước bằng pháp luật hướng tới một nền quản trị mở dựa trên nền tảng công nghệ thông tin.

Tại buổi hội thảo khoa học, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ các nội dung, yêu cầu đặt ra đối với quản lý nhà nước bằng pháp luật trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 và hội nhập quốc tế; thực trạng quản lý nhà nước bằng pháp luật ở Việt Nam và Lào trên các lĩnh vực của đời sống xã hội trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước bằng pháp luật thích ứng với bối cảnh hội nhập quốc tế và cách mạng công nghiệp 4.0...

PV