Ra mắt Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố Hà Nội

Thứ Năm, 14-01-2021, 17:57
Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội trao các quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố.

Sáng 14-1, Đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực HĐND thành phố Hà Nội tổ chức lễ ra mắt Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố. Tại Hội nghị, Thường trực HĐND thành phố Hà Nội đã công bố Nghị quyết số 32/NQ-HĐND của HĐND thành phố về việc thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố Hà Nội; công bố các quyết định bổ nhiệm cán bộ của Đảng đoàn HĐND thành phố. 

Theo Quyết định bổ nhiệm cán bộ, Chánh Văn phòng HĐND thành phố Lê Minh Đức giữ chức vụ Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố; các Phó Chánh Văn phòng HĐND thành phố Trần Hợp Dũng, Vũ Quang Chinh và Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu thành phố Nguyễn Văn Hòa giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố Hà Nội.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh, Hà Nội là địa phương triển khai sớm Nghị quyết số 1004/2020/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập và quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố cấp tỉnh. Sau khi hợp nhất hai cơ quan, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố cần nhanh chóng sắp xếp ổn định các phòng, ban, tiếp tục phát huy kinh nghiệm, đổi mới phương thức hoạt động nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đặc biệt, năm 2021, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố cần chủ động tham mưu, chuẩn bị và phối hợp tổ chức tốt việc tổng kết hoạt động HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và triển khai Nghị quyết số 97/2019/QH14 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội.

NGỌC THANH. ẢNH: VĂN THÀNH