Để thị trường chứng khoán Việt Nam bền vững và minh bạch

Không thể phủ nhận sự trưởng thành của thị trường chứng khoán Việt Nam thời gian qua. Tuy nhiên, những diễn biến tăng giảm của thị trường trong ba tháng gần đây cho thấy, thị trường này vẫn chưa thật sự bền vững, chỉ số thị trường còn biến động mạnh, phụ thuộc vào tâm lý nhà đầu tư. Đó là nhận định của giới chuyên gia, nhà quản lý tại Diễn đàn "Để thị trường chứng khoán phát triển bền vững và minh bạch" do Báo Nhân Dân phối hợp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức ngày 3-8 tại Hà Nội. (31/08/2018)

TIN BÀI KHÁC

Huy động trí tuệ nhân dân góp ý vào Bộ luật Hình sự (sửa đổi)

  04/08/2015
Chính phủ vừa ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) theo tinh thần Nghị quyết số 972/NQ-UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 13 phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ của nhân dân, bảo đảm thể chế hóa đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết của Đảng, cụ thể hóa quy định của Hiến pháp để Bộ luật Hình sự đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình mới. Việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân phải được tiến hành rộng rãi, khoa học, công khai, bảo đảm tiến độ, chất lượng, thiết thực và tiết kiệm.