Bản phối mì Quảng

Mì Quảng chính hãng do người Quảng mang vào đất Sài Gòn rất nhiều, đều có cách thức nấu, hương vị như nhau. Nhưng có một người còn trẻ, sinh ra ở đất Long Xuyên, mở hàng mì Quảng giữa Sài Gòn lại cho rằng có thể nấu thành... mười loại. (20/08/2013)

TIN BÀI KHÁC