“Ngang tai, chướng mắt” du lịch

Đến điểm du lịch nào trong cả nước cũng thấy cảnh quan bị lạm dụng, rác thải chất ngất. đến bao giờ thì ngành du lịch mới chấn chỉnh lại cách làm du lịch của mình? (22/05/2013)

TIN BÀI KHÁC