Ảnh thời... sự

Trẻ nhỏ hồn nhiên vui chơi Nào hay tai họa rình nơi đỉnh đầu Ai người trách nhiệm? Ở đâu? Mau mau di chuyển, để lâu... có ngày. (18/07/2011)

TIN BÀI KHÁC