Ảnh thời... sự

Thứ Sáu, 12/08/2011, 09:00:00
 Font Size:     |        Print
 
Suốt một dải bắc nam Ðồng quê sau vụ gặt Dân đốt rạ, đốt rơm Hun làng quê, đường phố

Ảnh: TRẦN HẢI

Lời bình: NGUYỄN THU

-------------
Chụp tại Sóc Sơn (Hà Nội) tháng 7-2011.

 


Theo: