Hà Nội công bố đề thi tham khảo vào lớp 10 THPT

Thứ Tư, 31/10/2018, 19:19:21

NDĐT - Ngày 31-10, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố đề thi tham khảo của 10 môn học nhằm giúp học sinh làm quen, ôn tập phục vụ cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019-2020.

Hà Nội công bố đề thi tham khảo vào lớp 10 THPT

Thí sinh Kỳ thi vào lớp 10 THPT của Hà Nội năm học 2018-2019

Từ năm học tới, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT của Hà Nội sẽ áp dụng theo phương án mới với bốn bài thi độc lập thay vì hai bài thi Ngữ văn và Toán như nhiều năm trước đây. 10 đề thi tham khảo được công bố của các môn thi: Ngoại ngữ, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý và Giáo dục công dân. Đối với môn Toán và Ngữ văn, cấu trúc đề thi cơ bản vẫn giữ nguyên như những năm học trước nên giáo viên và học sinh dùng đề thi Toán và Ngữ văn những năm gần đây để tham khảo.

Theo Sở GD-ĐT Hà Nội, ciệc công bố đề thi tham khảo nhằm tạo điều kiện để giáo viên và học sinh tham khảo, làm quen với định dạng của đề thi trong quá trình dạy học và ôn tập phục vụ cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019-2020. Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết sẽ tiếp tục nhận được những ý kiến góp ý của học sinh, cha mẹ học sinh, các thầy cô giáo và nhân dân Thủ đô để hoàn thiện các khâu trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019-2020,

Các đề thi tham khảo sẽ không được sử dụng làm đề thi chính thức trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019-2020. Đề tham khảo môn Ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Nhật) có hai phần: Phần trắc nghiệm khách quan (8 điểm) và phần Tự luận (2 điểm); Đề tham khảo các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý và Giáo dục công dân gồm có 40 câu trắc nghiệm khách quan. Mỗi câu hỏi trắc nghiệm khách quan có bốn phương án trả lời, trong đó chỉ có một phương án trả lời đúng. Thí sinh làm bài thi (hoặc phần trắc nghiệm khách quan đối với môn Ngoại ngữ) trên Phiếu trả lời trắc nghiệm; kết quả bài thi của thí sinh trên Phiếu trả lời trắc nghiệm được chấm bằng phần mềm máy tính.

* [INFOGRAPHIC] Phương án thi lớp 10 năm học 2019-2020 của Hà Nội

LÊ HÀ - Ảnh: DUY LINH