Trường đại học Ngoại ngữ cho sinh viên bảo vệ khóa luận trực tuyến

Thứ Hai, 30/03/2020, 16:51:46

NDĐT- Trường đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ tổ chức dạy và học trực tuyến cho đến thời điểm kết thúc học kỳ II năm học 2019-2020. Nhà trường cũng hướng dẫn sinh viên nộp khoá luận tốt nghiệp và bảo vệ khoá luận tốt nghiệp bằng hình thức trực tuyến.

Trường đại học Ngoại ngữ cho sinh viên bảo vệ khóa luận trực tuyến

Khuôn viên Trường đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội (Ảnh: ULIS)

Hiệu trưởng Trường đại học Ngoại ngữ Đỗ Tuấn Minh đã ra quyết định đề nghị các khoa đào tạo và bộ môn trực thuộc trường tiếp tục hực hiện hình thức dạy - học trực tuyến trong giai đoạn từ ngày 30-3 đến ngày 10-5 (thời điểm kết thúc học kỳ II năm học 2019-2020). Trường thông tin cho biết, kể từ khi có dịch Covid-19, Trường đại học Ngoại ngữ có hướng dẫn triển khai việc dạy và học trực tuyến “Tính đến thời điểm hiện tại, công tác này đã dần đi vào ổn định”.

Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ yêu cầu các khoa đào tạo và bộ môn trực thuộc trường dạy - học trực tuyến phải được thực hiện nghiêm túc, bài bản, đảm bảo chất lượng và hiệu quả. Nhà trường sẽ kiểm tra thường xuyên và lấy ý kiến phản hồi của người học.

Về việc kiểm tra đánh giá, trưởng các khoa, bộ môn tự thống nhất hình thức phù hợp cho từng học phần, bảo đảm nguyên tắc nghiêm túc, đánh giá được đúng chuẩn đầu ra theo quy định, tránh gây áp lực quá mức cho sinh viên.

Trường đại học Ngoại ngữ cũng có hướng dẫn về công tác chuẩn bị cho việc xét tốt nghiệp đối với sinh viên năm cuối. Theo đó, nhà trường cho biết các hoạt động sinh viên nộp khóa luận và bảo vệ khóa luận tốt nghiệp sẽ được thực hiện theo hình thức trực tuyến. Sinh viên sẽ nộp bản mềm khoá luận chính thức cho các khoa đào tạo trước ngày 9-5. Khoa tổ chức bảo vệ khóa luận trực tuyến từ ngày 18 đến 22-5.

HOA LÊ