Lập đường dây nóng phục vụ nhu cầu mua sách giáo khoa

Thứ Hai, 13/05/2019, 03:05:54

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGD) cho biết, đã lập đường dây nóng (điện thoại 0377333545) để phục vụ nhu cầu mua sách giáo khoa (SGK) năm học 2019 - 2020 của học sinh, phụ huynh được kịp thời, thuận lợi. Người mua SGK có thể gọi số điện thoại đường dây nóng từ 8 giờ đến 22 giờ hằng ngày (đến ngày 15-9) để phản ánh, thông tin các vấn đề liên quan.

NXBGD lưu ý, SGK hiện hành do Bộ Giáo dục và Ðào tạo chỉ đạo biên soạn, thẩm định và ban hành để áp dụng cho các cấp học phổ thông trong hệ thống giáo dục quốc dân. Vì vậy, phụ huynh, học sinh cần phân biệt, SGK (mang tính bắt buộc) trên bìa một có ghi Bộ Giáo dục và Ðào tạo; bìa bốn được in danh mục SGK để phụ huynh, học sinh biết được lớp học nào có bao nhiêu cuốn, tránh nhầm lẫn với sách tham khảo.

Ðối với giá SGK in năm 2019 sẽ được điều chỉnh tăng; sách in từ năm 2018 trở về trước sẽ vẫn giữ giá cũ.

PV