Xây dựng chính sách tiếp cận giáo dục bình đẳng để xây dựng xã hội học tập

Thứ Năm, 13/12/2018, 21:20:50

NDĐT - Tại buổi khai mạc hội nghị Á-Âu về “Học tập suốt đời và mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030”, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ khẳng định, xây dựng chính sách tiếp cận giáo dục bình đẳng là để xây dựng xã hội học tập.

Xây dựng chính sách tiếp cận giáo dục bình đẳng để xây dựng xã hội học tập

Hội nghị diễn ra trong hai ngày 13 và 14-12, với sự tham gia của đông đảo các nhà quản lý, nhà khoa học, chuyên gia đại diện các tổ chức, hiệp hội giáo dục mở, học tập suốt đời… trong nước và quốc tế.

Theo Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ, trong bối cảnh cuộc cách mạng khoa học công nghệ và thông tin đa chiều, không có quốc gia nào lại không thay đổi. Vì vậy, xu hướng học tập suốt đời, để làm việc, cạnh tranh, chia sẻ và trở thành công dân toàn cầu là hết sức cần thiết… Chính phủ Việt Nam quan tâm đến học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập và xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng của giáo dục. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành đề án về xây dựng xã hội học tập; hệ thống (trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm học tập cộng đồng), thiết chế về học tập suốt đời rộng khắp từ Trung ương đến phường, xã, thôn xóm. Mặt khác, với sự phát triển của công nghệ thông tin, việc học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập đã dần trở nên thuận lợi hơn với mọi người.

“Nếu mười năm về trước, chuyện người nông dân tiếp cận internet để học tập các kinh nghiệm trong sản xuất là rất hiếm, thì hiện nay, việc này đã trở nên phổ biến”, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ dẫn giải. Tuy nhiên, học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập cũng không dễ dàng vì đối tượng, hình thức, phương tiện kiểm tra đánh giá đa dạng. Vì vậy, trong quá trình đánh giá và xây dựng chính sách về giáo dục rất cần tư vấn của các chuyên gia, chia sẻ kinh nghiệm của các nước trên thế giới.

Bên cạnh việc chia sẻ kinh nghiệm, tại hội nghị lần này, các đại biểu đến từ Hiệp hội Các tổ chức giáo dục đại học châu Âu (EURASHE); Hiệp hội Các trường đại học mở châu Á (AAOU); Văn phòng khu vực về giáo dục châu Á - Thái Bình Dương của UNESCO; Mạng lưới Giáo dục liên tục bậc đại học châu Âu (EUCEN); Tổ chức đại học Pháp ngữ và các cơ sở giáo dục Việt Nam... sẽ trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm về tầm nhìn 2030 trong học tập suốt đời. Các đại biểu sẽ thống nhất và đưa khuyến nghị về chính sách hoàn thiện hệ thống giáo dục mở linh hoạt, liên thông; thúc đẩy các trường đại học cung cấp các chương trình học tập linh hoạt cho tất cả mọi người; thúc đẩy sự hợp tác trong ASEM để hoàn thành mục tiêu phát triển bền vững số 4 về giáo dục.

MẠNH XUÂN