Điểm sàn nhóm ngành đào tạo giáo viên năm 2018

Thứ Hai, 16/07/2018, 16:51:55

NDĐT- Hội đồng xác định tiêu chí bảo đảm chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học, cao đẳng, trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2018 của Bộ GD-ĐT ngày 16-7 đã họp, thảo luận phương án xác định tiêu chí bảo đảm chất lượng đầu vào tuyển sinh cho nhóm ngành sư phạm.

Điểm sàn nhóm ngành đào tạo giáo viên năm 2018

Thí sinh Kỳ thi quốc gia 2018 (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Theo đó, dựa trên báo cáo kết quả phân tích điểm thi của Kỳ thi THPT quốc gia 2018 và ý kiến thảo luận của các thành viên, Hội đồng đã đưa ra các điều kiện xác định tiêu chí bảo đảm chất lượng đầu vào và ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học sư phạm, cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm.

Các điều kiện xác định tiêu chí bảo đảm chất lượng đầu vào nhóm ngành sư phạm gồm: Kết quả của thí sinh và chất lượng yêu cầu đối với nguồn tuyển; Chỉ tiêu tuyển sinh đại học, cao đẳng, trung cấp sư phạm; Chính sách ưu tiên theo đối tượng và khu vực tuyển sinh.

Ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào tuyến sinh nhóm ngành sư phạm đối với học sinh phổ thông ở khu vực 3 như sau: Mức điểm tối thiểu của các tổ hợp xét tuyển vào đại học là 17 điểm; Mức điểm tối thiểu của các tổ hợp xét tuyển vào cao đẳng là 15 điểm; Mức điểm tối thiểu của các tổ hợp xét tuyển vào trung cấp là 13 điểm. Đây là mức điểm gồm ba môn thi/bài thi và không nhân hệ số.

THANH XUÂN