Kết quả thư bạn đọc

Thứ Năm, 26-03-2020, 02:29

Ðề nghị UBND quận Cầu Giấy kiểm tra, rà soát hồ sơ cấp sổ đỏ của gia đình bà Hoàng Nga

Báo Nhân Dân vừa nhận được Công văn số 272/TCQLÐÐ-CKSQLSDÐ ngày 19-2-2020 của Tổng cục Quản lý đất đai liên quan việc hướng dẫn áp dụng quy định của pháp luật trong việc cấp giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân, nội dung chính như sau: Tổng cục Quản lý đất đai nhận được văn bản của UBND quận Cầu Giấy xin ý kiến về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) tại thửa đất số 569 tờ bản đồ số 04 (lập năm 1994), phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội và các hồ sơ tài liệu gửi kèm, nếu không có tình tiết nào khác, Tổng cục Quản lý đất đai có ý kiến như sau:

Theo nội dung công văn và hồ sơ gửi kèm theo thì hộ gia đình cụ Luật (mẹ bà Hoàng Nga) sử dụng đất có nguồn gốc là ao (Bản đồ năm 1960, năm 1992, năm 1994); ngày 28-7-1993, bà Hoàng Nga có tờ khai đăng ký nhà ở và đất ở gửi UBND xã Yên Hòa (Phụ lục 1-có dấu treo của UBND xã); biên lai thuế nhà đất số N0 007009 ngày 8-6-1993 (biên lai có thời gian sớm nhất); ngày 23-3-2018, UBND phường Yên Hòa xác nhận gia đình bà Hoàng Nga đã san lấp và xây dựng nhà ở từ năm 1992; ngày 21-7-2017, Tòa án nhân dân TP Hà Nội ban hành Bản án số 136/DS-PT về việc yêu cầu xác định quyền sử dụng đất hợp pháp, trong đó có nêu: Xác định khối tài sản là thửa đất số 569, tờ bản đồ số 04 (trước đây là thửa đất số 590, bản đồ năm 1960), có diện tích 492 m2, trên thửa đất có hai dãy nhà cấp 4, tại địa chỉ tổ 23 (tổ 48A cũ) phố Yên Hòa, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội do bà Hoàng Nga hiện đang sử dụng là thuộc quyền sở hữu và quyền sử dụng đất của bà Hoàng Nga; bà Hoàng Nga được quyền đến các cơ quan có thẩm quyền để làm các thủ tục cấp sổ đỏ theo quy định của pháp luật, không ai được ngăn cản.

Như vậy, diện tích xin cấp sổ đỏ của hộ gia đình bà Hoàng Nga sử dụng có giấy tờ theo Ðiều 100, Luật Ðất đai (Ðiểm g, Khoản 1 và Khoản 3) và đã sử dụng một phần diện tích làm nhà ở từ năm 1992 (trước 15-10-1993). Ðể xem xét giải quyết việc cấp sổ đỏ theo đúng quy định, Tổng cục Quản lý đất đai đề nghị UBND quận Cầu Giấy rà soát, kiểm tra làm rõ tính pháp lý và nội dung của các hồ sơ tài liệu nêu trên (bao gồm: Tờ khai đăng ký nhà ở và đất ở gửi UBND xã Yên Hòa - có dấu treo của UBND xã; biên lai thuế nhà đất số N0 007009 ngày 8-6-1993) và áp dụng quy định về cấp sổ đỏ theo hướng:

Trường hợp tờ khai đăng ký nhà ở đề ngày 28-7-1993 của bà Hoàng Nga gửi UBND xã Yên Hòa là đúng quy định, được UBND xã Yên Hòa xác nhận thì việc cấp sổ đỏ được thực hiện căn cứ theo quy định tại Ðiểm g, Khoản 1, Ðiều 100, Luật Ðất đai; Khoản 16, Ðiều 2, Nghị định số 01/2017/NÐ-CP ngày 6-7-2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định quy định chi tiết thi hành Luật Ðất đai. Trường hợp không có đủ cơ sở để khẳng định Tờ khai đăng ký nhà ở và đất ở nêu trên là hợp pháp thì việc xem xét, cấp sổ đỏ đối với thửa đất số 569, tờ bản đồ số 04 (lập năm 1994), phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội được thực hiện căn cứ theo quy định về đất có giấy tờ tại Ðiều 100 và Khoản 4, Ðiều 103, Luật Ðất đai.

Trên đây là ý kiến của Tổng cục Quản lý đất đai, đề nghị UBND quận Cầu Giấy kiểm tra, rà soát hồ sơ cụ thể để xem xét, giải quyết việc cấp sổ đỏ bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật.