Việt Nam đón gần 7,3 triệu lượt khách quốc tế

Thứ Năm, 30/05/2019, 04:14:33

Theo Tổng cục Thống kê, số khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 5 ước đạt 1,32 triệu lượt, giảm 9,7% so tháng 4 và tăng 14,3% so với tháng 5-2018.

Năm tháng đầu năm, tổng lượng khách quốc tế ước đạt gần 7,3 triệu lượt, tăng 8,8% so cùng kỳ năm 2018; trong đó, khách đến bằng phương tiện đường không tăng 6,3%, đường biển giảm 17,5%, đường bộ tăng 23,7% so cùng kỳ năm 2018. Bên cạnh các thị trường khách tăng mạnh như: Thái-lan (tăng 47,5%), Đài Loan - Trung Quốc (tăng 26%), In-đô-nê-xi-a (tăng 25,7%), Phi-li-pin (tăng 22,7%), Hàn Quốc (tăng 22,4%)…; có một số thị trường khách giảm như: Cam-pu-chia (giảm 47,3%), Lào (giảm 19,8%), Phần Lan (giảm 9,2%), Trung Quốc (giảm 0,8%)... Lượng khách du lịch nội địa năm tháng đầu năm ước đạt 38,5 triệu lượt, trong đó có 19,4 triệu lượt lưu trú.

Tổng thu từ khách du lịch đạt 285.700 tỷ đồng, tăng 9,8% so cùng kỳ năm 2018.

PV