Suối cá Cẩm Lương được công nhận là khu du lịch cấp tỉnh

Thứ Sáu, 04/01/2019, 02:41:35

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành quyết định công nhận Suối cá Cẩm Lương, thôn Lương Ngọc, xã Cẩm Lương, huyện Cẩm Thủy là khu du lịch cấp tỉnh.

Suối cá Cẩm Lương được công nhận là khu du lịch cấp tỉnh

Suối cá Cẩm Lương (Thanh Hóa) được công nhận là khu du lịch cấp tỉnh.

Việc công nhận khu du lịch cấp tỉnh Suối cá Cẩm Lương nhằm tăng cường công tác bảo vệ tài nguyên, môi trường sinh thái, đồng thời, đẩy mạnh sự quan tâm, thu hút đầu tư của các tổ chức, cá nhân cũng như doanh nghiệp vào hoạt động du lịch; góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp chính quyền và người dân địa phương, hướng tới xây dựng và khẳng định thương hiệu du lịch xứ Thanh.

PV